As a member of the NetApp Alliance Partner Program, Eaton enhances NetApp storage and FlexPod solutions with a fully-integrated, scalable infrastructure that simplifies power management complexity in virtualised environments.

Решения NetApp захранвани от Eaton

Като член на партньорската програма на NetApp, Eaton помага за подобряване на стойността на платформата за центрове за данни FlexPod като предлага напълно интегрирани, скалируеми инфраструктурни захранващи решения, които включват защита на захранването, електроразпределение, ИТ ракове и софтуер за управление на захранването. С решенията на Eaton потребителите на FlexPod могат да управляват цялата своя ИТ структура, включително захранващите устройства, от един-единствен контролер, както и да гарантират целостта на важните данни и непрекъснатостта на целия бизнес чрез внедряването на подходящи политики за възстановяване в случай възникване на скъпоструващи събития със захранването и околната среда.

NetApp Alliance Partner
Като член на партньорската програма на NetApp, Eaton подобрява решенията за съхранение на данни NetApp и решенията FlexPod с напълно интегрирана, скалируема инфраструктура, която опростява управлението на захранването във виртуални среди.

Ползи от интеграцията с NetApp

Вж. как Eaton се интегрира и осигурява стойност за NetApp като член на партньорската програма на NetApp. Научете повече >

Като член на партньорската програма на NetApp, Eaton подобрява решенията за съхранение на данни NetApp и решенията FlexPod с напълно интегрирана, скалируема инфраструктура, която опростява управлението на захранването във виртуални среди.

Решения на Eaton за NetApp

Вж. кои продукти на Eaton най-добре подкрепят вашето решение на NetApp. Търсене на продукти >

Като член на партньорската програма на NetApp, Eaton подобрява решенията за съхранение на данни NetApp и решенията FlexPod с напълно интегрирана, скалируема инфраструктура, която опростява управлението на захранването във виртуални среди.

Бъдете информирани

Вж. важна информация и ресурси, за да продължите успеха си. Проверете центъра за знания >