Интеграция на Eaton и SimpliVity и Продуктов център

Eaton захранва решенията на SimpliVity

Платформата OmniCube на SimpliVity е първото в отрасъла решение за глобална федеративна и хиперконвергирана инфраструктура, проектирано и оптимизирано за виртуалната среда. Интелигентните, интегрирани и мащабируеми решения на Eaton позволяват по-добро организиране, защита и управление на платформите на SimpliVity. Заедно, Eaton и SimpliVity могат да ви помогнат да намалите риска и да осигурите непрекъснатост на работния процес.

Simplivity logo   VMware ready

Eaton и SimpliVity – Интеграция

Предимства на интеграцията със SimpliVity

Вижте как Eaton се интегрира и осигурява стойност като лабораторно валидиран партньор на SimpliVity. Научете повече >

Решения на Eaton

Решения на Eaton за SimpliVity

Вижте кои продукти на Eaton поддържат най-добре вашата инфраструктура на SimpliVity. Търсене на продукти >

Бъдете информирани

Бъдете информирани

Възползвайте се от повече информация и ресурси за партньорството по споразумение между Eaton и SimpliVity. Вижте Центъра за знания >