News Releases - 2015

Дата: 28 май 2015 г.

Eaton добавя балансиране на товара чрез VMware vCenter SRM към последната версия на софтуера Intelligent Power Manager за предотвратяване на загубата на данни

Еспоо, Финландия … Компанията за управление на захранването Eaton пусна нова версия 1.5 на своя софтуер Intelligent Power Manager™ (IPM), която разчита на своята интеграция с VMware® vCenter™ Site Recovery Manager (SRM). IPM 1.5 предлага нови възможности за балансиране на товара за увеличаване на ползите за бизнеса като се увеличава ефективността, надеждността и непрекъснатата работа за предотвратяване на загубите на данни от крайните потребители.

„Много организации твърдят, че техния софтуер се интегрира във VMware, но Eaton беше единствената, която можа да ни демонстрира това на практика“, каза г-н Том Макнинч, ИТ мениджър, Washington Unified School District. „Ако захранването прекъсне, ние можем да управляваме процеса на изключване като използваме софтуера на Eaton, за да поддържаме важните машини работещи във виртуалната среда и да консолидираме сървъри за максимално увеличаване на времето на непрекъсната работа“.

Предварително конфигуриран за работа с VMware vCenter SRM, софтуерът IPM на Eaton синхронизира виртуални машини и автоматично стартира план за възстановяване, за да се предотврати загуба на данни и се намали времето на престой по време на проблем със захранването. Най-новият софтуер IPM на Eaton, версия 1.5, е изграден на устойчива платформа, позволяваща на ИТ мениджърите и мениджърите на центрове за данни да организират и приоритизират групи от виртуални машини чрез VMware vCenter SRM.

„Най-новият софтуер Intelligent Power Manager на Eaton отговаря на основните приоритети на един център за данни, опростявайки процеса на управление на захранването и, нещо което е по-важно, увеличавайки времето на непрекъсната работа и надеждността за защита на важно оборудване“, сподели Рори Хигинс, продуктов мениджър софтуер, Eaton EMEA. „Улеснявайки работата и разгръщането на конвергентна инфраструктура, най-новите решения на Eaton помагат на потребителите да получат максимална полза за бизнеса чрез продуктови иновации и интеграция с основните платформи за виртуализация“.

Позволявайки на крайните потребители да определят времето за изключване на виртуалните машини по време на проблем със захранването, IPM 1.5 е разработен за поддържане на работата на важните приложения като машините с по-малка важност се изключват за постигане на подобрена гъвкавост и защита. За по-лесна работа софтуерът се инсталира в няколко системи за управление на виртуални машини и може да получава данни както от захранващо оборудване, така и данни за околната среда, като например температура и влажност.

IPM 1.5 е оптимизиран за работа с решенията на Eaton за управление на захранването, включително непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), стелажни устройства за разпределение на електроенергия (ePDUs) и други захранващи устройства, чрез платформата за виртуализация VMware® vSphere® 5.5. Софтуерът IPM може да се свърже с най-новата платформа ePDU® на Eaton от трето поколение (G3), предлагайки на крайните потребители една интегрирана платформа за управление на захранването за наблюдение на няколко устройства чрез системи за виртуализация.

Впоследствие IPM 1.5 може да играе ключова роля за защита на инвестициите в софтуер, оборудване и време в резултат на миграцията от Windows Server 2003. Интегрирайки готови за виртуализация решения за управление на захранването в стратегията си за миграция, ИТ специалистите могат да внедрят инструменти за трансформиране на тяхната инфраструктура, извеждайки миграцията на следващо ниво. Правилната захранваща инфраструктура не само ще увеличи гъвкавостта, предлагана от виртуализацията, но и ще предложи едно по-надеждно и устойчиво решение за осигуряване на непрекъснатата работа на бизнеса.

Eaton е член от ниво Elite на партньорската програма VMware Technology Alliance и софтуерът Intelligent Power Manager е сертифициран като VMware Ready™ — най-високото ниво на одобрение от VMware на базата на подробен валидационен процес.

Софтуерът Intelligent Power Manager на Eaton версия 1.5 е наличен в основен пакет, който е безплатен за до 10 устройства в допълнение към съвременна платформа, която предлага на крайните потребители повече функционалност и характеристики за до 100 устройства за оптимизирана система за наблюдение и управление на захранването.

За повече информация за софтуера IPM на Eaton, посетете www.eaton.eu/intelligentpower . За повече информация за възможностите за виртуализация на Eaton, посетете www.eaton.eu/virtualisation . За да научите повече за решенията за захранване на Eaton, посетете www.eaton.eu/powerquality. За всички последни новини можете да ни следвате в Twitter (@Eaton_UPS) или на нашата фирмена страница Eaton EMEA в LinkedIn.

За Eaton

Електротехническото подразделение на Eaton е глобален лидер в експертизата за разпределението на електроенергия и електрическата защита; осигуряването на аварийно захранване; контрола и автоматизацията; осветлението и сигурността; структурните решения и продуктите за окабеляване; решенията за опасни и вредни среди и инженеринговите услуги. Eaton има възможността чрез своите глобални решения да отговори на най-важните днешни предизвикателства, стоящи пред управлението на електрозахранването.

Eaton е компания за управление на захранването с приходи от продажби в размер на 22,6 млрд. долара за 2014 г. Eaton предоставя енергийно-ефективни решения на своите клиенти за по-ефективно, по-безопасно и по-устойчиво управление на електрическа, хидравлична и механична енергия. Eaton има около 102 000 служители и продава своите продукти на клиенти в повече от 175 страни. За повече информация, посетете www.eaton.com.

Информация по темата
2018
2017
2016
Запитвания от медиите:
Моля, отправяйте въпроси в медиите свързани с Eaton качествено захранване на:
 
Hotwire PR
EatonHub@hotwirepr.com