News Releases - 2017

Дата: 3 октомври 2017 г.

Eaton стартира първата в сектора услуга UPS-as-a-Reserve за поддържане на честотата на електропреносната мрежа

Операторите могат да бъдат компенсирани за незабавното коригиране на потреблението на електроенергия, което помага за избягване на прекъсванията

Еспоо, Финландия – Компанията за управление на захранването Eaton изгражда енергийна услуга за центрове за данни, която ще позволи на организациите да участват в регулирането на честотата на мрежата чрез използването на резервно захранване от UPS. Услугата, наречена UPS-as-a-Reserve (UPSaaR), е първата по рода си за центрове за данни и се стартира в отговор на нуждите на индустрията за максимално увеличаване на потенциалните ползи от инвестициите в центрове за данни, както и за създаване на възможности за подпомагане на доставчиците на енергия в балансирането на търсенето на устойчива енергия. Тя ще позволи на операторите на центровете за данни да реагират незабавно на търсенето на електроенергия, за да се поддържа честотата в рамките на допустимите граници, като по този начин се избягват прекъсванията на захранването. Услугата е насочена към операторите на големите центрове за данни, например центрове за колокация или доставчици на облачни услуги, и ще е налична на европейския пазар през четвъртото тримесечие на 2017 г.

Eaton разработи услугата в тясно сътрудничество с Fortum – водещ доставчик на електроенергия в северните и балтийските страни. Тъй като енергийният пазар се измества от базирана на гориво енергия към възобновяема енергия, самото производство може да стане по-нестабилно и по-трудно за предвиждане и балансиране на доставките на електроенергия. Доставчиците на енергия следят пазара за осигуряване на резерви за регулиране на честотата на захранването (FCR), за да поддържат честотата на мрежата, балансирайки генерирането и консумацията на електроенергия. В същото време, подходът за реакция при промяна на търсенето, при който организациите се стимулират да намаляват или пренасочват своята енергия в пикови периоди, вече променя енергийния пазар. Като едни от най-бързо растящите потребители на енергия в света, центровете за данни могат да играят значителна роля на този пазар.

Наблюдава се нарастващо желание сред професионалистите в центровете за данни да вземат предвид възможностите за продажба на резервна енергия от техните системи за захранване обратно на пазара. Според проучване на Eaton сред професионалистите в центровете за данни в Европа , 55 на сто от отговорилите биха взели предвид този подход, демонстрирайки потенциално желание за увеличаване на възвращаемостта на инвестициите в технологии и участие на центровете за данни в процеса на балансиране на променящите се енергийни нужди.

„Това извежда предлагането и търсенето на съвсем ново ниво. Вместо само да изискват енергия, центровете за данни могат да поддържат мрежата и да бъдат компенсирани за това“, сподели г-н Янне Паананен, технологичен мениджър за качествено захранване, Eaton EMEA. „Центровете за данни се отдалечават от фокусирането единствено върху енергоспестяването и икономиите на разходи през последните пет години и сега акцентът е повече върху това да се направи така, че инвестициите да се изплащат сами. Професионалистите в центровете за данни могат да създадат стратегии за генериране на приходи на базата на активите, които вече имат, като например UPS устройствата. На пода ще намерите пари, които само чакат да бъдат взети“.

Продължителните тестове на Eaton и Fortum доказаха, че непрекъсваемите токозахранващи устройства (UPS) могат да работят като част от виртуална електроцентрала, за да позволят на центровете за данни да участват в доходоносния пазар за регулиране на честотата (FCR) и потреблението на електроенергия. UPS устройството, което използва съхранена енергия в случай на прекъсване на захранването, може да бъде използвано за регулиране на търсенето в мрежата, както и за зареждане и разреждане, основно за разреждане на батерията обратно в мрежата. Операторите на центровете за данни могат да поддържат мрежата по отношение на честотното регулиране, генерирайки допълнителни проходи, за да компенсират общите експлоатационни разходи за UPS или за да направят центровете за данни по-конкурентни по отношение на цената. Услугата UPSaaR на Eaton предоставя на операторите на центровете за данни възможността да работят заедно с доставчиците на енергия за незабавно намаляване на потреблението на енергия на центъра за данни и дори за връщане на енергия в мрежата. Един център за данни може да очаква да спечели до 50 000 евро на MW мощност, разпределена в електропреносната мрежа годишно.

Сътрудничеството между Eaton и Fortum показа, че UPS системите и батериите могат да се използват безопасно и ефективно за регулиране на търсенето, без всякакъв риск за основната функция на UPS. Освен това дизеловите генератори, които центровете за данни обикновено притежават, могат да бъдат свързани към виртуалната електроцентрала и използвани когато е необходима допълнителна мощност или по-продължителна работа.

Услугата позволява на организациите да управляват тяхната енергия, те могат да избират колко капацитет да предлагат и кога, и да определят цената. Работейки с търговски енергиен агрегатор, центърът за данни ще може да предложи своя капацитет на „националната мрежа“ или оператора на преносната мрежа. Eaton ще инсталира функционалността и ще предостави комуникационен интерфейс към агрегиращите системи. Услугата е неутрална по отношение на агрегатора, така че организациите могат да изберат да работят с предпочитания от тях доставчик.

Услугата ще се предлага първоначално за моделите Eaton 93PM и Power Xpert 9395P UPS на EMEA пазара.

Бележки за редактора
За да научите повече за услугата UPS-as-a-Reserve (UPSaaR) на Eaton, посетете www.eaton.eu/UPSaaR. За повече информация за предложенията на Eaton за центрове за данни вж. www.eaton.eu/datacenters. За всички последни новини можете да ни следвате в Twitter на @ETN_EMEA или на нашата фирмена страница Eaton LinkedIn.

За Eaton
Електротехническото подразделение на Eaton е глобален лидер в експертизата за разпределението на електроенергия и електрическата защита; осигуряването на аварийно захранване; контрола и автоматизацията; осветлението и сигурността; структурните решения и продуктите за окабеляване; решенията за опасни и вредни среди и инженеринговите услуги. Eaton има възможността чрез своите глобални решения да отговори на най-важните днешни предизвикателства, стоящи пред управлението на електрозахранването.

Eaton е компания за управление на захранването с приходи от продажби в размер на 19,7 млрд. долара за 2016 г. Ние предоставяме енергийно-ефективни решения на своите клиенти за по-ефективно, по-безопасно и по-устойчиво управление на електрическа, хидравлична и механична енергия. Eaton е отдадена на подобряването на качеството на живот и на околната среда чрез използване на технологии и услуги за управление на захранването. Eaton има около 95 000 служители и продава своите продукти на клиенти в повече от 175 страни. За повече информация, посетете www.eaton.eu

Информация по темата
2020
2018
2017
Запитвания от медиите:
Моля, отправяйте въпроси в медиите свързани с Eaton качествено захранване на:
 
Hotwire PR
EatonHub@hotwirepr.com