News Releases - 2018

Дата: 9 март 2018 г.

UPS-as-a-Reserve на Eaton е избрана за пилотен проект за шведската електропреносна мрежа

Стокхолм, Швеция ... Компанията за управление на захранването Eaton обяви първия пилотен проект за своето наскоро обявено решение UPS-as-a-Reserve (UPSaaR). Svenska kraftnät, шведски електропреносeн оператор, избра услугата Spring на Fortum, водещ доставчик на електроенергия в скандинавските и балтийските страни, и UPSaaR на Eaton, за да изпробва как технологиите могат да помогнат за балансиране на енергийната мрежа на Швеция.

Технологията UPSaaR на Eaton, която стартира в края на 2017 г., е първата по рода си за центровете за данни и позволява на операторите да печелят от инвестициите си в UPS, като същевременно помагат на доставчиците на електроенергия да балансират растящите енергийни нужди. Тя позволява на операторите на центровете за данни да посрещат незабавно изискванията за захранване на ниво мрежа, за да поддържат честотата в рамките на допустимите граници, за да се избегнат прекъсванията на електрозахранването в мрежата. Това е важна стъпка по посока на осигуряването на по-зелена енергия, тъй като възобновяемата енергия е по-трудна за прогнозиране и производството ѝ може да бъде по-нестабилно – което затруднява доставчиците на електроенергия да балансират доставката на електроенергия.

Svenska kraftnät е избрала услугата за пилотен проект за изследване на използването на съхранена електроенергия за осигуряване на гъвкавост на търсенето. Започвайки от първото тримесечие на 2018 г., Fortum ще предлага 0,1 MW UPS капацитет за резерва за контролиране на захранващата честота на Svenska kraftnät. Този резерв се активира автоматично и бързо, ако има спад в честотата на електроенергийната мрежа.

„Svenska kraftnät е оценила предимствата на решението UPS-as-a-Reserve на Eaton за стабилизиране на енергийната мрежа“, заяви г-н Юши Вихерсало, мениджър „Бизнес развитие“, Eaton. „Швеция е в челните редици по използването на технологии за възобновяема енергия и ние сме убедени, че това ще бъде модел, който други държави и организации ще следват идните месеци и в бъдеще. От промишлена гледна точка тази новина е следващата стъпка, която позволява на операторите на центрове за данни в целия регион да предложат капацитета си обратно на мрежата“.

Технологията UPSaaR на Eaton дава възможност на операторите на центрове за данни да работят с доставчиците на електроенергия, за да намалят веднага нуждите от захранване на центъра за данни и дори да върнат захранване към мрежата. Центърът за данни може да очаква да спечели до 50 000 евро на MW мощност, разпределена в мрежата годишно.

Eaton спонсорира първата DCD Energy Smart конференция в Стокхолм, която ще се проведе на 13 март. Това събитие ще обедини електрозахранващата и цифровата промишленост. На конференцията Eaton и Fortum ще представят презентацията „Зелени пари в сиви пространства“ за това как UPS устройствата могат да работят като виртуални електроцентрали и да генерират приходи за центъра за данни.

Eaton е компания за управление на захранването с приходи от продажби в размер на 20,4 млрд. долара за 2017 г. Ние предоставяме енергийно-ефективни решения на своите клиенти за по-ефективно, по-безопасно и по-устойчиво управление на електрическа, хидравлична и механична енергия. Eaton е отдадена на подобряването на качеството на живот и на околната среда чрез използване на технологии и услуги за управление на захранването. Eaton има около 96 000 служители и продава своите продукти на клиенти в повече от 175 страни. За повече информация, посетете Eaton.com.

Информация по темата
2020
2018
2017
Запитвания от медиите:
Моля, отправяйте въпроси в медиите свързани с Eaton качествено захранване на:
 
Hotwire PR
EatonHub@hotwirepr.com