Eaton & Dell EMC

Захранващи инфраструктурни решения на Eaton за Dell EMC

Свързаната и хиперсвързаната инфраструктура съществено промени начина, по който вие разгръщате, управлявате и скалирате вашата ИТ инфраструктура. Dell EMC осигурява бързи ползи, простота и гъвкавост със системите VxRail и Vblock. Eaton предлага най-добрите решения за захранване в класа за тези екосистеми, за да осигури цялост на данните и непрекъснатост на бизнеса без компромиси. Решенията за захранване на Eaton безпроблемно се интегрират с компонентите на мрежата, сървърите, устройствата за съхранение на данни и виртуалните среди, за да осигурят най-добрата защита на захранването.

Dell EMC VXRAIL

Вижте как Eaton се интегрира с VxRail

Integration with Nutanix-based Dell XC Web-scale Converged Appliances

See how Eaton integrates with Nutanix-based Dell XC Web-scale Converged Appliances

Прочетете повече за ползите от интеграцията на Eaton с Dell EMC
  

Обратно към страницата за Dell EMC

Contact me