Eaton 9PX & Dell EMC VXRail

Интеграция на Eaton с платформи Dell EMC

Eaton си сътрудничи с Dell EMC, за да осигури валидирани решения за управление на захранването, които се състоят от ракове и шкафове, електроразпределителни устройства (PDU), непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и софтуер Intelligent Power Manager (IPM), който безпроблемно се интегрира със системи VxRail и Vblock. Това сътрудничество е пример за еволюцията на управлението на свързаната инфраструктура и позволява увеличаване на ефективността, както и защита на ценно ИТ и хардуерно оборудване.

Партньорство

Партньорство

Като партньор Technology Connect Advantage на Dell EMC, Eaton доставя интегрирани и скалируеми решения за защита и поддръжка на VxRail и Vblock екосистеми.

Integration

Интеграция

Решенията на Eaton за управление на захранването и софтуера са съществена част от решенията VxRail и Vblock, които безпроблемно се интегрират с компонентите на мрежите, сървърите, устройствата за съхранение на данни и виртуализацията. Интеграцията на Eaton с контролерите за управление на VMware и Microsoft ви позволява да:

  • Управлявате вашата захранваща инфраструктура и осигурявате непрекъснатост на бизнеса, като използвате разпределение на товара във вашия частен облак
  • Осигурявате непрекъсната работа чрез стартиране от IPM на репликиране на данни чрез Site Recovery Manager на VMware
  • Защитавате вашите ИТ инвестиции от аномалии в захранването и проблеми с околната среда

Проверете предложението на Eaton за решенията на Dell EMC тук
  

Обратно към началната страница за Dell EMC

Contact me