See how Eaton integrates with NetApp to provide business value

Интеграция на Eaton с платформите на NetApp

Eaton си сътрудничи с NetApp, за да осигури инфраструктурни решения за захранване за платформите на NetApp и да гарантира непрекъсната работа, цялост на данните и устойчивост на бизнеса по отношение на въпросите, свързани със захранването и околната среда. Решенията на Eaton за NetApp включват ИТ ракове, непрекъсваеми токозахранващи устройства от сървърен клас (UPS), интелигентни стелажни устройства за електроразпределение (PDU), както и софтуер за управление на захранването, готов за виртуализация и облачни решения.

See how Eaton integrates with NetApp to provide business value

Партньорство

Член на партньорската програма на NetApp, Eaton също така си партнира със Cisco, VMWare, Citrix, Microsoft и RedHat, за да гарантира, че всички елементи от решенията на NetApp са правилно захранени и бизнесът на клиентите е напълно защитен от скъпоструващите последствия в резултат на проблеми със захранването и околната среда.

Прочетете кратка информация за общите решения на Eaton и NetApp

See how Eaton integrates with NetApp to provide business value

Ползи от интеграцията

Интеграцията на Eaton с NetApp и платформите за виртуализация предлага на ИТ мениджърите и ръководителите на центрове за данни възможност за правилно управление и контрол на захранването като важна част от всяко свързано инфраструктурно решение:

  • Наблюдение и управление на захранващи устройства от контролера за виртуализация.
     
  • Стартиране на политики за възстановяване, включително репликиране на данни, разпределение на товара, преместване на виртуални машини в реално време към резервно място или облак или правилно изключване на виртуални машини при възникване на проблем със захранването или околната среда.
     
  • Поддържане на по-дълга непрекъсната работа на товар с особена важност по време на прекъсване на централното захранване чрез ограничаване на консумацията на сървъри Cisco UCS.
     
  • Управление на настройките FAS при наличие на операционна система NetApp ONTAP.

Проверете предложенията на Eaton за решенията на NetApp тук

Връщане към началната страница за NetApp.

Contact me