Eaton и Nutanix

Инфраструктурни решения на Eaton за Nutanix

Eaton осигурява лабораторно валидирани решения за управление на електрозахранването в сътрудничество с Nutanix, включително комуникационни шкафове, стелажни електроразпределителни устройства (PDU), системи за непрекъсваемо електрозахранване (UPS) и софтуера Intelligent Power Manager (IPM).

Интегрирането на IPM във VMware vCenter позволява едновременното наблюдение и управление на вашата Nutanix среда. С възможността си да предприема действия по време на аномалии в заобикалящата среда с цел защита на целостта на устройствата ви, Eaton е единственият валидиран доставчик на хиперконвергирани решения за захранване.

Eaton, Nutanix и VMware

Партньорство по споразумение

Като валидиран партньор по споразумение Eaton подобрява изчислителните платформи Xtreme на Nutanix, като осигурява напълно интегрирана, скалируема инфраструктура, която опростява управлението на захранването чрез директно интегриране на хипервайзор.

Интегриране

Доказаната, лабораторно валидирана и безпроблемна интеграция на Eaton с Nutanix ви осигурява спокойствие и позволява:

  • Намаляване на времето за изпълнение с опростено внедряване чрез директно интегриране на хипервайзор
  • Намаляване на риска чрез удвояване на времето за изпълнение на архивирането за важни виртуални машини (VM) чрез постепенно разтоварване на захранването (load shedding) по заявка по време на отпадане на електрозахранването
  • Максимален контрол върху средата чрез усъвършенствано подаване на сигнали, които позволяват изграждане на персонализирани правила за мигриране на виртуални машини, базирани на конкретен тип сигнали.
  • Осигуряване на един източник с цялостното портфолио от UPS устройства, електроразпределителни устройства (PDU), комуникационни шкафове и управление на окабеляването от Eaton за защитено внедряване на Nutanix.
Изчислителни платформи Xtreme

Вижте предложенията на Eaton за решения на Nutanix тук

 

Към началната страница на Nutanix