Eaton 5P UPS and SimpliVity

Интеграция на Eaton към решенията за хиперконвергирана инфраструктура на SimpliVity

Eaton позволява допълнителна оптимизация на хиперконвергираната инфраструктура на SimpliVity чрез осигуряване на лабораторно валидирани решения за управление на захранването, включително ИТ ракове, интелигентни електроразпределителни устройства за вместване в рак (PDU), системи за непрекъсваемо захранване (UPS) от сървърен клас и софтуер за управление на захранването, съвместим с виртуализация. С възможност за предприемане на мерки за защита на интегритета на ИТ устройствата по време на аномалии в електрозахранването и заобикалящата среда, Eaton е единственият валидиран доставчик на захранване за хиперконвергирани системи на SimpliVity.

Eaton and Simplivity

Партньори по споразумение

Като валидиран партньор на SimpliVity по споразумение, Eaton си партнира също и с VMWare и Cisco, за да гарантира, че всички елементи на решенията за хиперконвергирани инфраструктури на SimpliVity са правилно захранени и работните процеси на клиентите са напълно защитени от скъпоструващи последици при аномалии в електрозахранването и заобикалящата среда.

Прочетете кратко резюме на общото решение на Eaton и SimpliVity

Eaton и SimpliVity

Предимства на интегрирането

Лабораторно валидираната интеграция на Eaton към SimpliVity и vCenter на VMware ви осигурява спокойствие и позволява:

 • Подобряване на непрекъснатостта на работния процес чрез миграция на виртуалната машина и консолидиране
   
 • Увеличаване на достъпността на хоста и критичната виртуална машина чрез разтоварване (load shedding)
   
 • Изпълнение на изключване на хоста и рестартиране при аномалии в електрозахранването и заобикалящата среда
   
 • Оптимизиране на общата ефективност на устройствата и намаляване на консумацията на енергия
   
Вижте предложението на Eaton за решенията на SimpliVity тук

 

Към началната страница на SimpliVity