Server Room

Инфраструктурно управление

Intelligent Power Manager (IPM) се интегрира към vRealize Operations Manager и работното табло на vCenter на VMware, като ви позволява за управлявате захранването към вашата виртуализирана среда. IPM опростява управлението на захранването в мрежата чрез един уеб-базиран интерфейс, осигурявайки ви актуална информация за състоянието на вашата захранваща система.

Data Center

Управлявайте вашата среда

IPM позволява да преглеждате и наблюдавате своята захранваща мрежа и всички устройства, свързани към нея, от работното табло на vCenter и платформата за управление vRealize Operations. Можете да получавате мигновен достъп до известия, да инициирате преместване на виртуална машина или да изпълните плавно изключване в случай на продължително прекъсване на електрозахранването. С IPM интегриране можете дистанционно да наблюдавате и управлявате широката гама UPS устройства и електроразпределителни устройства (PDU) за вместване в рак на Eaton от работното табло на vCenter или платформата за управление vRealize Operations, включително:

  • ePDU G3 – стелажни електроразпределителни устройства от трето поколение, които предлагат най-добрите в класа функции, за да отговорят на вашите специфични ИТ изисквания. Интеграцията на IPM ви позволява да измервате консумацията на електроенергия и дистанционно да управлявате отделни контактни изходни гнезда.
  • 5P UPS, 5PX UPS, 9PX UPS, 93PS UPS – доставят повече реална мощност (ватове) за защита на повече оборудване с възможност за разширяване на ИТ системите. Интеграцията на IPM осигурява непрекъсната работа на сървъри и виртуални машини и дистанционно управление.
  • Автоматичен превключвател на захранване – осигурява резервираност на захранването за оборудване само с един захранващ вход и превключва захранването между източниците без прекъсвания. IPM осигурява възможности за дистанционно наблюдение за поддържане на непрекъснатата работа на приложения с особена важност.
  • Датчик за наблюдение на околната среда – събира информация за температурата и влажността във вътрешността на рака и осигурява дистанционно наблюдение на данните от вашия контролер за vCenter чрез IPM.
IPM software

Софтуер IPM

Eaton предлага два лиценза за софтуера IPM въз основа на повишаване на нивото на възможностите и броя на лицензираните възли. (Един лицензиран възел се дефинира като едно UPS устройство, електроразпределително устройство за вместване в рак или IPM копие):

IPM Dashboard

Интегрирайте възможности за управление на захранването във вашия контролер за управление на виртуални среди

Научете повече за софтуера Intelligent Power

Обратно към началната страница за VMware

Contact me