Integration

Интегрирано управление на захранването за виртуални среди

Софтуерът Intelligent Power Manager (IPM) на Eaton е сертифициран като VMware Ready и предлага всички необходими инструменти за наблюдение и управление на захранващите устройства във вашата физическа и виртуална среда. Безпроблемно интегрирайки се с инструменти за управление на виртуални и облачни среди, като VMware vCenter и vRealize Operations, IPM разширява техните възможности, включвайки наблюдение, управление и контрол на свързани към мрежата захранващи устройства.

VMware Ready logo

Уникална интеграция

VMware Ready означава, че софтуерът IPM на Eaton безпроблемно се интегрира във виртуалните и облачните платформи на VMware, vCenter и vRealize Operations, гарантирайки съответствие със споразуменията за поддръжка и непрекъснатост на бизнеса. Софтуерът осигурява спокойствие на ИТ професионалистите чрез:

  • Унифициран интерфейс за управление – опростява настройката и намалява кривата на обучение като удобно интегрира възможности за управление на захранването във вашите контролери за vCenter и vRealize.
  • Инфраструктурно управление на натоварването - увеличава работоспособността на системата като удължава времето на автономна работа на батерия и намалява до минимум натоварването на генератора чрез изключване на машини с по-малка важност (разпределение на товара) и задействане на преместване на виртуални машини в реално време към защитена зона.
  • Динамично ограничаване на захранването – осигурява по-дългата работа на оборудване с особена важност по време на проблем със захранването или околната среда чрез ограничаване на консумацията на физическия хост.
  • Отдалечено изключване – спестява ценно време като елиминира нуждата от специални софтуерни агенти, работещи на хоста, които консумират ресурси, забавят производителността и изискват поддръжка.
  • Автоматично възстановяване след проблем – помага за предотвратяване на загубата на информация и гарантира целостта на данните чрез инициализиране на синхронизация на основния и резервния сайт преди прекъсване на захранването.
IPM Dashboard

Интегрирайте възможности за управление на захранването във вашия контролер за управление на виртуални среди

Научете повече за софтуера Intelligent Power

Решенията на Eaton за управление на захранването, които са VMware Ready, са също така валидирани от водещи доставчици на свързани и хипер-свързани инфраструктури, включително EMC, VCE и NetApp. Решенията на Eaton гарантират, че свързаните и хипер-свързаните инфраструктури са надеждно защитени от проблеми в захранването и околната среда, което води до подобрена непрекъснатост и устойчивост на целия бизнес.

Обратно към началната страница за VMware

Contact me