Карта Eaton Modbus
Често задавани въпроси

  1. Какво е Modbus RTU?  
  2. Какво е Jbus?  
  3. Как потребителят може да настрои картата?  
  4. Как картата се свързва с мрежата?
  5. Какво представляват двупроводната и четирипроводната топологии?  
  6. Какво представлява избираемата от потребителя функция за терминиране?  
  7. Какво представлява избираемото съпротивление за преднапрежение?  
  8. Ще работи ли картата Modbus с всяка BMS?  

1. Какво е Modbus RTU?  
Modbus представлява протокол (или език), който се използва от оборудване предназначено за производството. SNMP и HTTP са примери за други протоколи. RTU е съкращение от Remote Terminal Unit (отдалечено терминално устройство). Това е двоичната по-бърза версия на протокола. Ние не поддържаме по-рядко използваната/по-стара ASCII версия.

2. Какво е Jbus?  
Jbus представлява лека разновидност на стандарта Modbus. Използва се предимно в Европа.  

3. Как потребителят може да настрои картата?  
За да конфигурира картата, потребителят трябва да използва включения сериен кабел и PC с Hyperterminal. Настройва се по същия начин, както и останалите мрежови устройства; потребителят избира символната скорост и мрежовия адрес.

Но BMS още няма информация за UPS устройството. За да се погрижи за това, картата Modbus идва със софтуерен пакет, наречен Profiler. Profiler създава индивидуална Modbus регистрационна карта. За по-нагледно трябва да обясним, че тя създава файл, който казва на BMS кое е това UPS устройство и какво ще се наблюдава. Процесът е подобен на инсталиране на MIB в NMS. Принципната разлика се състои в това, че данните се четат по по-друг начин (MIB се компилира в случая с NMS). Това е типичният начин по който потребителите работят с BMS, така че те ще бъдат запознати с него. Profiler работи под Windows.

Картата Modbus се поставя в съществуващ X-slot в UPS устройството. Разширителното шаси идва с предварително инсталирана карта Modbus.

4. Как картата се свързва с мрежата?  
Картата Modbus се свързва с мрежата чрез RS-485 с изолиран DB-9 порт или терминален блок. Терминалният блок позволява използването на стандартен кабел с усукана двойка за линейно свързване. Като алтернатива може да се използва RS-232 свързване през DB-9 порт. В спецификацията има схема, която показва интеграцията на картата в една типична мрежа.

5. Какво представляват двупроводната и четирипроводната топологии?  
Принципно това означава, че устройствата се свързват последователно с помощта на две или четири жици. Важното нещо, което трябва да се запомни, е, че ние поддържаме и двете, за да има съвместимост с повечето използвани топологии.  

6. Какво представлява избираемата от потребителя функция за терминиране?  
Линейните мрежи изискват правилно терминиране (или завършване). Обикновено потребителят трябва да купи и инсталира терминален резистор в края на мрежовата верига. Картата Modbus идва с избираем от потребителя терминатор. Така че тя може да се постави в крайна точка на мрежата и да служи като терминираща точка. Това елиминира нуждата и разходите от закупуване и инсталиране на терминатор.  

7. Какво представлява избираемото съпротивление за преднапрежение?  
То гарантира, че нулевото напрежение не генерира грешни битове данни. 

8. Ще работи ли картата Modbus с всяка BMS?  
Трябва да работи с BMS, които поддържат протокола Modbus.

Свързана информация
Кратка информация за продукта
Намери търговец
Литература за продукта
Често задавани въпроси