Network & ModBus Card-MS product image

МРЕЖОВА MODBUS-MS КАРТА

(Партиден номер MODBUS-MS)

Eaton мрежовата MODBUS-MS карта предлага непрекъснато, надеждно и прецизно отдалечено наблюдение на една UPS система чрез система за компютърно управление на сгради (BMS) или производствена автоматизирана система (IAS). Позволява данните от UPS устройството да бъдат интегрирани в широк кръг системи за управление. MODBUS-MS картата включва SNMP агент, HTTP/Web сървър и карта MODBUS, улеснявайки контрола на UPS устройството през някаква мрежова система за наблюдение, използвайки SNMP и автоматично известяване или уеб-браузър.

Характеристики и предимства

  • Дистанционно управление на вашия UPS чрез SNMP, уеб или MODBUS
  • MODBUS свързаност чрез RS232 и RS485
  • Определяни от потребителя действия (като спиране например) в случай на проблем със захранването
  • Регистър на данни и събития, известяване чрез ел. поща
  • Измерване на температура и влажност с опционалната сонда за измерване параметрите на средата (EMP)
  • Лесно инсталиране на голям брой устройства (групова конфигурация през мрежата)
  • Обновяване на фърмуера
  • Съвместима с Intelligent Power Manager и Intelligent Power Protector