ModBus product image

Карта Eaton Modbus

(Партиден номер 103005425-5591)

Картата Eaton Modbus представлява устройство с X-Slot за свързване към UPS. Осигурява непрекъснато, надеждно и прецизно наблюдение на една UPS система чрез система за компютърно управление на сгради (BMS) или производствена автоматизирана система (IAS).

Картата предлага възможност за интегриране на данните от UPS в използваната от потребителя система за управление чрез протокола Modicon Modbus RTU. Важна информация за захранването и статуса на UPS може да бъде наблюдавана в реално време, улеснявайки управлението на UPS и процеса на известяване за потенциални проблеми със захранването.

Характеристики и предимства

  • Включва инструмента Modbus Profiler, който създава индивидуална Modbus регистрационна карта за всеки UPS
  • Свързва се към мрежата чрез RS-485 с изолиран DB-9 порт или терминален блок
  • Поддържа както двупроводна, така и четирипроводна комуникация и чрез своята вградена и избираема от потребителя функция за терминиране картата Modbus може да бъде разположена в крайна точка в мрежата
  • Съвместима е със стандарта Eaton X-slot за поддръжка на различни видове UPS устройства, които разполагат с X-slot