Network Mini-Slot Card-MS product images

Мрежова карта-MS

(Партиден номер NETWORK-MS)

Мрежовата карта Eaton MS позволява на едно Eaton UPS устройство директно да се свърже към локалната мрежа и Интернет, както и наблюдение и контрол в реално време на UPS устройствата в мрежата през стандартен уеб-браузър, SNMP-съвместима система за мрежово управление или софтуер за управление на захранването.

Характеристики и предимства

 • Пълна поддръжка на HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL и SSH
 • Дистанционно управление на UPS или рестартиране на защитаваните устройства през SNMP/Web
 • Определяни от потребителя действия, включително автоматично спиране, в случай на продължителен проблем със захранването
 • Известяване чрез ел. поща
 • Съвместима с SNMPv3 и IPv6
 • Едновременен достъп на до пет браузъра (три при SSL връзка)
 • Конфигуриране на автоматично изпращане на ел. поща при получаване на аларма от UPS и изпращане на периодични отчети
 • Контрол на пускането и спирането на UPS през уеб-браузър
 • Настройка и контрол на натоварването на отделните сегменти през уеб-интерфейс, включително последователно пускане на оборудване и оптимизиране на времето за архивиране чрез изключване на системите с по-нисък приоритет
 • Автоматично спиране на защитаваното от UPS компютърно оборудване с помощта на софтуера Intelligent Power Protector или клиент за NetWatch
 • Измерване на температура и влажност с опционалната сонда измерване параметрите на средата (EMP)
 • Автоматична настройка на датата и часа чрез NTP сървър
 • Защита с криптирани пароли
 • Защита чрез сигурна SSL връзка
 • Съхраняване на регистърния файл в енергонезависима памет

Налични езици:

 • английски
 • френски
 • немски
 • италиански
 • испански
 • португалски
 • опростен китайски
 • японски
 • корейски
 • традиционен китайски
 • руски