Power Xpert Gateway X-slot UPS карта

Power Xpert Gateway X-slot UPS карта

Power Xpert UPS картата осигурява ModBus TCP и BACnet IP комуникация в допълнение към уеб и SNMP. Наблюдавайте и управлявайте Вашия Eaton UPS дистанционно чрез уеб интерфейс, специализиран софтуер, SNMP, съвместими системи за управление на мрежи, сигнали по имейл в реално време и регистриране на данни. Съвместима с непрекъсваеми токозахранващи системи Eaton с X-Slot съвместимост.

Характеристики и ползи

  • Поддръжката на Modbus TCP/IP, BACnet IP и SNMP v1 и v3 предлага отворен протокол за комуникация и улеснява интеграцията на Вашия Eaton UPS със стандартните системи за управление на сгради и системите за управление на мрежи
  • Регистрационните файлове могат да бъдат експортирани във формат .csv и отворени в Excel, за да помогнат при генериране на доклади за постигане на точно регистриране за анализ на качеството на захранването.
  • Изберете от две възможности за дистанционна аларма и уведомяване за събитие по имейл: индивидуални имейли или колективно уведомяване, което осигурява една и съща информация с драстично намаляване на броя имейли.
  • Лесно интегрира Вашите Eaton Powerware UPS системи в съществуваща Ethernet инфраструктура; свежда до минимум разходите за инсталиране.
  • Картата се поставя директно, така че можете да я инсталирате, без да изключвате захранването на уреда.
  • Съвместима е със софтуера Intelligent Power Protector за изключване на операционната система и софтуера за наблюдение Intelligent Power Manager за разширено управление на захранването
  • Поддържа сондата за наблюдение на околната среда на Eaton.

Език:

  • английски, испански, китайски, френски