Relay Interface Card product image

Релейна интерфейсна карта X-Slot

(Партиден номер 1018460)

Софтуерът за комуникация и управление е от основно значение за всяко решение за осигуряване на надеждно електрозахранване.

Релейните интерфейсни карти на Eaton позволяват автоматично спиране и мрежово наблюдение на статуса на UPS системи чрез свързан компютър.

Релейната интерфейсна карта X-Slot представлява специализиран адаптер, който осигурява важна „суха“ интерфейсна връзка между вашето Eaton UPS устройство и релейно свързан компютър, включително чрез AS/400, както и с редица производствени приложения. Картата е съвместима с Eaton UPS устройствата, които имат X-Slot.