Датчик за наблюдение на околната среда на Eaton за UPS/ePDU

(Номер EMP001)

Опционалният датчик за наблюдение на околната среда (EMP) е устройство, което позволява събирането на информация за температурата и влажността и дистанционно наблюдение на данните. Също така можете да получавате информация за състоянието на две допълнителни контактни устройства.

  • Когато стойностите за температурата и влажността превишат предварително зададени от потребителя стойности, събитието се записва в журнала с историята на събитията на UPS/ePDU.
  • EMP наблюдава температурата и влажността във всяка среда, в която искате да защитавате вашето важно оборудване. EMP измерва температури от 0°C до 70°C с точност до ±2°C.
  • EMP измерва относителната влажност от 10% до 90% с точност до ±5%.
  • Може да се разположи извън ePDU като се свързва с мрежов кабел CAT5 с дължина до 20 м.
  • „Горещата“ замяна опростява инсталацията като позволява безопасния монтаж на датчика без изключване на захранването на ePDU/UPS или на товара, свързан към тях.
  • EMP наблюдава състоянието на две, предоставени от потребителя, контактни устройства.
  • Стойностите на температурата, влажността и състоянието на контактните устройства се показват чрез уеб-браузър, сериен интерфейс или LCD интерфейс (само за ePDU).
  • Аларми със зададени от потребителя прагове позволяват дефинирането на гранични стойности за температурата и влажността.
  • Известяване чрез ел. пощи, протокол SMTP и клиент за електронна поща, когато се достигнат граничните стойности или се промени състоянието на контактните устройства.
  • Промените в състоянието на контактните устройства се записват в журнала с историята на събитията на ePDU.