Преглед на възможностите на Intelligent Power Manager по лиценз

Intelligent Power Manager (IPM) се предлага в две версии — версия Manage и версия Optimize.
Версия Manage се изтегля безплатно за до 10 захранващи устройства. За по големи инсталации са налични платени варианти.
Версия Optimize — нашето премиум предложение — предлага най-пълния набор от възможности за внедряване на стратегии за управляване на захранването във виртуални и хибридни среди, включително възможността за наблюдение и управление на захранващи устройства на трети производители в допълнение към оборудването на Eaton.

Лицензите се предоставят при поискване. Свържете се с местния представител или екип за поддръжка на Eaton, за да получите пробен лиценз.

Таблицата отдолу описва възможностите на всяка версия.

Стандартни функции за управление на захранването MANAGE OPTIMIZE Ползи
Защитавани сървъри (IPP) и виртуални сървъри Безпроблемно изключване на сървъри.
Модул за изключване на системата за съхранение на данни Отдалечено изключване на избрани устройства за съхранение.
Общи драйвери и устройства на трети производители Наблюдение на устройства на трети производители през общ SNMP драйвер.
Конфигурационна политика Създаване на политики за захранване и събития на околната среда за непрекъснатост на бизнеса за група от устройства.
Управление на изходните гнезда на ePDU Разрешаване на управление, базирано на политики, за изходните гнезда на ePDU.
Разширени действия при събития със стандартни събития Използване на стандартни събития в конфигурационните политики.
Разширени действия при събития с потребителски събития x Използване на потребителски събития в конфигурационните политики.
Поддръжка на SSH x Лесно конфигуриране на потребителски действия на всяко устройство, поддържащо SSH.
Поддръжка на захранващи устройства на трети производители x Създаване на политики за непрекъснатост на бизнеса със събития, генерирани от устройства на трети производители
 
Функции за виртуална инфраструктура MANAGE OPTIMIZE Ползи
Добавка за VMware vCenter Интегриране на управлението на захранването във вашата vCenter среда.
Добавка за Citrix XenCenter Интегриране на управлението на захранването във вашата XenCenter среда.
Основни дейности за захранване:
 • Изключване на устройства за съхранение на данни
 • Изключване на виртуални хостове
 • Изключване на виртуални машини
 • Влизане/излизане от режим на поддръжка
✓* Основни дейности за безпроблемно изключване в политиките за непрекъснатост на бизнеса за изключване на виртуални машини, виртуални хостове, избрани устройства за съхранение на данни и/или влизане/излизане от режим на поддръжка.
Разширени дейности за захранване:

За ВМ/съхранение:

 • Разпределение на товара
 • Изключване на определени виртуални машини
 • Миграция на виртуални машини към определени хостове
 • Автоматично задаване на група за ВМ
За хостове:
 • Изключване на VMware vApp
 • Автоматизация на VMware SRM плана за възстановяване
x Намаляване на натоварването чрез интегриране на политики за разпределяне на натоварването на ВМ в политиките за непрекъснатост на бизнеса

Определяне на специфична ВМ или група от ВМ за изключване и/или миграция в политиките за разпределение на натоварването

Определяне на VMware vApps за изключване в политиките за разпределение на натоварването

Автоматично задействане на изпълнението на вашия VMware SRM план за възстановяване, когато времето за автономна работа достигне предварително зададена стойност.

На ниво виртуална ИТ инфраструктура:
 • Изключване на напълно виртуализирани клъстери
 • Изключване на VMware vSAN
 • Изключване на Nutanix Acropolis
x Активиране на 100% безопасно изключване и възстановяване на ВМ и хост-сървъри във високонадеждни среди
 
Конектори за ИТ решения на трети производители MANAGE OPTIMIZE Ползи
Cisco UCS Manager x Динамично управление на захранването на Cisco UCS устройства във вашите политики за непрекъснатост на бизнеса.
NetApp Storage Определяне на устройства за съхранение на данни NetApp за изключване във вашите политики за непрекъснатост на бизнеса.
VMware vCenter Създаване на политики за непрекъснатост на бизнеса за защита на вашите vCenter клъстери
VMware ESXi Създаване на политики за непрекъснатост на бизнеса за защита на отделни ESXi сървъри
Microsoft Hyper-V Създаване на политики за непрекъснатост на бизнеса за защита на Hyper-V сървъри или клъстери
Citrix XenCenter Създаване на политики за непрекъснатост на бизнеса за защита на XenCenter среди
Citrix XenServer Pool Създаване на политики за непрекъснатост на бизнеса за защита на XenServer Pool клъстери
Nutanix Acropolis x Създаване на политики за непрекъснатост на бизнеса за защита на Nutanix Acropolis клъстери
OpenStack x Оптимизация на захранването на ВМ в Ubuntu OpenStack среди
HPE OneView x Създаване на политики за непрекъснатост на бизнеса за управление на захранването на HPE сървъри или група от сървъри чрез OneView & iLO
 
Софтуерни пакети за управление MANAGE OPTIMIZE Ползи
Софтуерен пакет Eaton IPM за VMware vRealize Operations Manager x Наблюдение и анализ на информацията за захранването направо от VMware vRealize.

* Не е включен за моделите Eaton Essential UPS (9E и 93E) и всички UPS модели, които не са произведени от Eaton.
  Потребителите на конкурентните UPS трябва да купят лиценз Optimize, за да получат достъп до основните и разширените функции за виртуализация.