Суперкондензатор Eaton – решение за резервно захранване

Суперкондензатор Eaton – решение за резервно захранване

По-добра резервна мощност за кратки периоди от време

Решението за резервно захранване за кратки периоди от време обикновено означава батерии с висока нужда от поддръжка или по-нискоефективни механични маховици с много кратко автономно време. Новите XML модули суперкондензатори Eaton – в комбинация с UPS устройства Eaton – предлагат ново решение за резервно захранване, което е:

  • Високонадеждно
  • Икономично
  • Без нужда от поддръжка
  • Произведено от екологични материали

Когато става дума за защита на товари от най-често срещаните проблеми с качеството и прекъсването на електрозахранването за кратки периоди от време, суперкондензаторите Eaton са идеално, надеждно решение за вашите приложения в производството, здравеопазването, центровете за данни и инфраструктурните проекти. Те са идеално решение също и за приложения, в които традиционното резервно захранване с батерия не може да се използва.

Икономичната алтернатива

Комбинацията от уникални характеристики на суперкондензаторите Eaton ги правят най-икономичната алтернатива за вашето решение за резервно захранване.

Те предлагат:

  • По-ниски капиталови разходи (CAPEX) поради по-дългия живот, по-ниските инфраструктурни разходи и по-голямата скалируемост
  • По-ниски оперативни разходи поради минимум поддръжка или необходими резервни части
  • Пълно спокойствие поради надеждността, качеството и безпроблемното, валидирано интегриране към UPS устройства Eaton.

Решението

Решението за резервно захранване със суперкондензатор е достъпно за всичките най-нови 3-фазови UPS продукти Eaton, от 8 kW единични модули до 7700 kW паралелни UPS системи, осигурявайки време за резервно захранване от секунди до минути.

Supercapacitor UPS range

Какво е суперкондензатор?

Суперкондензаторите Eaton са високонадеждни, мощни устройства за съхранение на енергия с ултрависок капацитет, използващи конструкция с електрохимичен двуслоен кондензатор (EDLC) в комбинация с материали и процеси на компанията. Тази комбинация от усъвършенствани технологии позволява на Eaton да предложи разнообразни решения с кондензатори, разработени за приложения за резервно захранване.

Суперкондензаторите Eaton не изискват поддръжка и са произведени от екологични материали за постигане на зелено решение за захранване с проектен живот до 20 години и работни температури от -40°C до +65°C.