Eaton EnergyAware Решение

Зелени пари в сиви корпуси

Енергийната услуга на Eaton позволява на центровете за данни да допринасят за възобновяемата енергия и да печелят от инвестиции

Научете повече за решението на EnergyAware от уводните видеоклипове:

По-разумно използване на вашите активи (по-кратка версия)
Зелени пари в сиви пространства (по-подробна версия)

Нова възможност за енергийната инфраструктура на центъра за данни

Вместо само да изискват енергия, центровете за данни могат да поддържат захранващата мрежа и да бъдат компенсирани за това. EnergyAware на Eaton е първото решение за центрове за данни, което позволява на организациите да печелят пари от инвестициите, вложени в UPS, като помагат на доставчиците на енергия устойчиво да балансират потребностите за енергия. Операторите на големите центрове за данни, например центровете за колокация и доставчиците на облачни услуги, могат да бъдат компенсирани при незабавно коригиране на консумацията, което помага на мрежата да избегне прекъсвания на захранването, без да се правят компромиси с важните товари.

Печалба от енергия

EnergyAware позволява на центровете за данни да увеличат конкурентоспособността си като превърнат собствените си инвестиции в приходен поток и използват своята UPS система, за да участват в регулирането на честотата. Доставчиците на енергия ще компенсират операторите на центровете за данни за намаляването на енергийната консумация, когато е необходимо да се поддържа честотата на мрежата. Едно UPS устройство на Eaton с EnergyAware функционалност може да се използва за двупосочно регулиране на потреблението чрез зареждане и разреждане на батерията и да генерира допълнителни проходи като прави центъра за данни по-конкурентен по отношение на цената.

  • Увеличени проходи с типична възвращаемост до 50 000 евро на MW от мощността, предоставена на мрежата годишно

  • Увеличена конкурентоспособност от превръщането на съществуващата технология на центровете за данни в генератор на приходи

  • Управление на енергийния капацитет, времето и ценообразуването в отговор на нуждите на доставчиците на енергия

  • Спокойствие, тъй като основната функция на UPS за защита на товара не е повлияна от услугата

Концепцията позволява на центровете за данни да управляват тяхната енергия, избирайки колко капацитет да предоставят, кога и на каква цена. Eaton ще инсталира и поддържа услугата, осигурявайки комуникационен интерфейс с търговски енергиен агрегатор, който позволява на центъра за данни да предлага своя капацитет на „националната мрежа“ или оператора на преносната мрежа.

По-зелено решение за центровете за данни

Възобновяемата енергия е трудна за предвиждане и нейното производство може да бъде по-нестабилно – което затруднява доставчиците да балансират доставката на електроенергия. Като едни от най-бързо растящите потребители на енергия в света, центровете за данни могат да играят съществена роля на пазара за осигуряване на резерви за регулиране на честотата на захранването (FCR) като помагат на доставчиците на енергия да поддържат качеството на захранването като балансират производството и потреблението на електроенергия.

  • Центровете за данни могат да допринесат за зелената енергия чрез балансиране на енергийния резерв
  • Намалена нестабилност в електроенергийната мрежа от използването на възобновяема енергия
  • Производителите на енергия могат да използват резервни водни генератори за производство на електроенергия

Решението EnergyAware

Eaton разработи уникална концепция в тясно сътрудничество с Fortum – водещ доставчик на енергия в северните и балтийските страни. Продължителните тестове на Eaton и Fortum доказаха, че UPS може да работи като част от виртуална електроцентрала, за да даде възможност на центровете за данни да участват в пазара на регулиране на честотата и доставката на електроенергия. UPS може да бъде използвано за регулиране на потреблението на мрежата, както и за зареждане и разреждане, за разреждане на батерията обратно в мрежата.

Концепцията EnergyAware на Eaton осигурява на операторите на центрове за данни възможността да работят заедно с доставчиците на енергия за моментално намаляване на потреблението на центъра за данни и дори за връщане на електроенергия в мрежата.

Related Information
Tools & Resources