Eaton integrates with virtual platforms

Eaton се интегрира с виртуални платформи

Управлението на вашата инфраструктура за захранване от виртуална платформа е особено важно за увеличаване на времето на непрекъсната работа и надеждността на вашите ИТ приложения.

Управление на захранването във виртуални среди
Софтуерът Intelligent Power на Eaton улеснява управлението на захранващите устройства във виртуални среди. Той се инсталира във водещите системи за управление на виртуални машини, включително VMWare vCentre и XenCenter, и интегрира в тях функции за управление на захранването, така че всички UPS и ePDU устройства във виртуалната мрежа могат да се наблюдават от същото приложение, заедно с информация за мрежата, физическия сървър и устройствата за съхранение на данни.

Ensure high uptime, data integrity and business continuity
The Intelligent Power Software helps IT professionals achieve peace of mind through infrastructure-aware business continuity and disaster recovery policies including sequential load shedding, data replication, live migration of virtual machines to a backup site or cloud and graceful shutdown of virtual machines in case of power and environmental events. Such integration makes Eaton power devices the ideal power infrastructure solution for virtual and cloud-based IT applications including converged and hyper-converged infrastructure solutions from NetApp, EMC, SimpliVity and other vendors.

Intelligent Power Software integration into industry-leading virtualisation platforms

  VMware Citrix Microsoft Red Hat
Create flexible business continuity policies
triggered by power and environmental events
star icon star icon star icon star icon
Shutdown virtual machines star icon star icon star icon star icon
Trigger live migration star icon star icon star icon  
Manage virtual machines and power through a single
pane of glass
star icon star icon    
Real-time notification of power outages star icon star icon star icon  
Virtual desktop infrastructure integration star icon star icon    
Shutdown a host in a cluster without installing software
on each host
star icon star icon    
Virtual appliance star icon * * *
Disaster avoidance, recovery site backup star icon      

* OVF compliant; fully tested on VMWare

Свързана информация
Eaton и VMware
Eaton и Citrix
Eaton и NetApp
Eaton и EMC
Изтеглете софтуер
Virtualisation Knowledge Center