Eaton, jako účastník programu NetApp Alliance Partner rozšiřuje NetApp a FlexPod řešení o plně integrovanou a škálovatelnou infrastrukturu, která zjednodušuje jinak složitou správu napájení ve virtualizovaných prostředích

NetApp pomocí Eaton řešení

Společnost Eaton je účastníkem programu NetApp Alliance Partner a pomáhá zvýšit užitnou hodnotu platformy FlexPod v datových centrech tím, že nabízí plně integrovaná, škálovatelná řešení napájecí infrastruktury. Tato řešení zahrnují ochranu napájení, napájecí rozvody, IT stojany a software pro správu napájení. Pomocí Eaton řešení mohou uživatelé platformy FlexPod spravovat své IT aplikace, včetně prvků napájecí soustavy, jako celek z jediného panelu. Stejně tak jim Eaton řešení, v případě závažných výpadků napájení a problémů s okolním prostředím, zajistí integritu cenných dat a kontinuitu provozních procesů a to pomocí vhodné implementace procedur zotavení po havárii.

NetApp Alliance Partner
Eaton, jako účastník programu NetApp Alliance Partner rozšiřuje NetApp a FlexPod řešení o plně integrovanou a škálovatelnou infrastrukturu, která zjednodušuje jinak složitou správu napájení ve virtualizovaných prostředích

Výhody integrace s NetApp

Podívejte se na integraci Eaton, jako člena NetApp Alliance Partner programu a na zvýšení hodnoty NetApp Zjistěte více >

As a member of the NetApp Alliance Partner Program, Eaton enhances NetApp storage and FlexPod solutions with a fully-integrated, scalable infrastructure that simplifies power management complexity in virtualised environments.

Eaton řešení pro NetApp

Podívejte se, které produkty Eaton budou nejlépe podporovat vaše NetApp řešení Vyhledat produkty >

As a member of the NetApp Alliance Partner Program, Eaton enhances NetApp storage and FlexPod solutions with a fully-integrated, scalable infrastructure that simplifies power management complexity in virtualised environments.

Zůstaňte informováni

Zobrazit klíčové informace a informační zdroje potřebné pro úspěch. Vyzkoušejte si centrum znalostí >