Aphel Limited

K akvizici značky Aphel Limited společností Aaton došlo v roce 2007. Aphel Limited byla orientována na elektrické rozvody na vysoké technické úrovni s dlouhou historií uspokojování aktuálních a budoucích potřeb napájení a datových rozvodů. Řešení od firmy Aphel byla konstruována s ohledem na požadavky širokého spektra trhů, včetně síťových aplikací, telekomunikací, průmyslu a obrany. Produkty Aphel jsou nyní označovány ePDU a jsou součástí portfolia kvalitního napájení Eaton.

Tím, že je uživatelům dána možnost měřit výkonovou spotřebu od přehledové úrovně datového centra až po jednotlivé servery, jim poskytuje mnohem úplnější představu o rozdělení napájecího příkonu uvnitř datového centra. Eaton řešení elektrických rozvodů zahrnují monitorovací technologii jak lokální, tak přes IP protokol a podporují komplexní představu o rozdělení napájecího příkonu uvnitř stojanu pro potřeby vyvážení zatížení a segmentaci zátěže a rovněž pro výpočty účinnosti a energetické spotřeby. Eaton technologie „se správou (Managed)“ též dovoluje plně monitorovat, spínat, řadit do časové posloupnosti a spravovat jednotlivé napájecí výstupy.

U všech našich produktů je patrná snaha Eaton využít při vývoji produktů nové generace všechny technické novinky. Naše portfolio produktů kvalitního napájení je navrženo s ohledem na uspokojení konkrétních zákaznických požadavků, s ohledem na vazby s novými nebo vyvíjenými produkty a s ohledem na poskytnutí komplexního řešení.