Řešení

Více, než kdykoli jindy vyžaduje dnešní obchodní prostředí taková řešení napájecí infrastruktury, která zajišťují vysokou míru provozuschopnosti klíčových zařízení, stejně jako nepřetržitý, pružný a spolehlivý chod všech obchodních procesů. Eaton řešení napájecí infrastruktury jsou navržena tak, aby splňovala potřeby a požadavky různých segmentů trhu. Přečtěte si více o tom, jak produkty Eaton zapadají do řešení pro jednotlivé klíčové segmenty trhu a jak Eaton spolupracuje s předními dodavateli moderních virtuálních a cloudových IT architektur včetně konvergovaných a hyper-konvergovaných architektur.

VMWare ready

Partnerství

Po přečtení uvidíte, jak se při dodávkách laboratorně ověřených řešení integrujeme s klíčovými partnery.

Řešení pro trh

Po přečtení se dozvíte, jak Eaton řešení splňují požadavky různých trhů a aplikací.: