Markets

Trhy

Dnes, více než kdykoli jindy požaduje dnešní obchodní prostředí taková řešení kvalitního napájení a jeho správy, která jsou jak pružná, tak přizpůsobitelná, aniž by přitom byla ohrožena spolehlivost vašich zařízení. Společnost Eaton se snaží při vývoji příští generace řešení dosáhnout úspěchu aplikováním technických inovací. Naše portfolio kvalitního napájení bylo navrženo tak, aby splňovalo konkrétní zákaznické požadavky, aby bylo doplňkem nových, nebo dřívějších řešení a aby bylo komplexní.

Eaton, jako celosvětově přední poskytovatel komplexních řešení kvalitního napájení a jeho správy, se důsledně angažuje při poskytování devítkových parametrů dostupnosti, požadovaných dnešní digitální ekonomikou. Nabízíme řešení ušitá konkrétně na míru tak, aby splňovala požadavky jednotlivých aplikací, včetně:

Virtuální a konvergovaná prostředí

Společnost Eaton nabízí kompletní řešení napájecí infrastruktury pro moderní virtuální a cloudové IT aplikace včetně konvergovaných a hyper-konvergovaných prostředí. Naše řešení napomáhají zvýšení efektivnosti IT, snižují náklady a zajišťují integritu dat a nepřetržitost chodu podnikatelských procesů.

Datová centra

Eaton nabízí inovační řešení pro klíčové aplikace, která zabezpečují vysokou dostupnost systémů při nižších kapitálových a provozních nákladech. Rovněž nabízí pružná, škálovatelná řešení přizpůsobená konkrétním podnikatelským požadavkům.

Námořní a pobřežní aplikace

Napájecí soustavy na pozadí námořních a pobřežních aplikací na úrovni světové třídy

Telekomunikace

Eaton má řešení DC napájení pro jakoukoli aplikaci telekomunikační sítě, která toto napájení vyžaduje.