Network & ModBus Card-MS product image

SÍŤOVÁ A MODBUS-MS KARTA

(Typové označení MODBUS-MS)

Eaton síťová a MODBUS-MS karta je určena pro nepřetržité, spolehlivé a přesné dálkové monitorování UPS systému přes BMS – Building Management System (systém pro správu budov), nebo přes IAS – Industrial Management System (systém pro průmyslovou správu). Tím, že je možné data z UPS integrovat do široké škály systémů – MODBUS -MS karta v sobě obsahuje jak SNMP agenta, tak HTTP/Web server a samotnou ModBus kartu - lze provádět dohled nad UPS z jakéhokoli systému pro správu sítě a to za použití protokolu SNMP, nebo z jakéhokoli webového serveru.

Funkční vlastnosti a výhody

  • Dálková správa vaší UPS přes SNMP, web, nebo MODBUS protokol
  • MODBUS komunikace přes RS232 a RS485
  • Konkrétní akce, např. odstavení v případě delšího výpadku napájení, lze modifikovat podle přání zákazníka
  • Záznam dat a událostí, upozornění prostřednictvím e-mailů
  • Měření vlhkosti a teploty pomocí volitelné sondy pro monitorování okolního prostředí (EMP)
  • Snadná implementace v širokém rozsahu (hromadná konfigurace přes LAN)
  • Upgrade firmwaru ve flash paměti
  • Kompatibilita s produkty Intelligent Power Manager a Intelligent Power Protector