Správa napájení

V závislosti na vaší aplikaci a jejích nárocích jsou k dispozici čtyři základní způsoby správy napájení a komunikace s vaší UPS:

 1. Samostatná UPS: Síťová karta
  Samostatnou UPS můžete běžně monitorovat pomocí volitelné síťové karty. Naše síťové karty jsou v zásadě současně webovými servery, takže zaznamenávají a uchovávají historii událostí, odesílají e-mailová a textová upozornění a zajišťují přístup k situaci v reálném čase. Síťová karta je obvykle nejlepším způsobem správy vaší UPS.
 2. Odstavení: Síťová karta a software Intelligent Power Protector (IPP)
  Pokud vaše UPS chrání napájení serverů, můžete za použití našeho softwaru naplánovat časový plán bezpečných odstavení napájených zařízení a zabránit ztrátě dat v případě prodlouženého výpadku nepájení z elektrorozvodné sítě. Pro Eaton UPS vybavenou síťovou kartou je Eaton IPP agentem pro odstavení. IPP komunikuje přímo se síťovou kartou (nebo v případě potřeby přes USB, nebo sériový port), zaregistruje se a přijímá upozornění, na základě kterých iniciuje bezpečné odstavení vašich IT systémů.
 3. Vícenásobné instalace UPS: Síťová karta a software Intelligent Power Manager (IPM)
  Pro správu většího počtu UPS rozmístěných po datové síti LAN, po oddělení, nebo po celém podniku je určen software IPM, který do jednoho místa soustřeďuje a spravuje vaše napájecí zařízení (jak UPS, tak vnitrostojanové rozváděče ePDU připojené k LAN).
 4. Virtualizace: Síťová karta a IPM
  Software IPM je špičkou v tomto průmyslovém oboru díky schopnosti integrace správy napájení s virtualizačními platformami. IPM agent odstavení umožňuje bezpečně odstavit virtualizované servery – a to i servery v klastrech, na kterých běží platformy vCenter nebo XenCenter. Za provozu lze spustit migraci a transparentně přesunout virtuální počítače na dostupný server na síti a zachovat integritu dat a nulovou dobu výpadku.