UPS služby podle požadavků zákazníků

Pokud potřebujete jednorázovou službu k vyřešení konkrétního problému, můžete si za malý poplatek zvolit individuální službu.

Níže je uveden stručný seznam toho, co nabízíme. Váš prodejce Eaton bude potěšen, bude-li vám moci sdělit další podrobnosti.

  • Inspekce na místě - konzultační služba zaměřená na zajištění bezporuchového provozu a nejlepšího prostředí pro váš UPS systém.
  • Uvedení do provozu - naši servisní technici vám pomohou spustit váš UPS systém a zajistí, že bude pracovat podle předpokladů. Technici před předáním též provedou všechny potřebné testy.
  • Preventivní údržba - vyčištění zařízení, kontrola instalace a provozního prostředí, kontrola mechanických parametrů, měření a nastavení, kontrola stavu baterie, test systému, analýza záznamníku událostí a potřebné zásahy, případně opravy. Preventivní údržba se provádí obvykle jedenkrát ročně, pokud není dohodnuto jinak.
  • Reporty - po každé servisní návštěvě, ať již pravidelné, nebo nouzové obdržíte úplnou písemnou zprávu s popisem závad, a krocích uskutečněných k jejich odstranění.
  • Analýza kvality napájení - v průběhu času může dojít jak u vašich napájených zařízení, tak na vašem UPS systému ke změnám. Servisní technici Eaton mohou analyzovat kvalitu napájení vašich zařízení a v případě potřeby navrhnout opatření k nápravě.
  • Diagnostika a výměna baterií - v UPS Eaton jsou používány pouze důsledně testované vysoce kvalitní baterie. Životnost baterií prodlužuje ABM metoda nabíjení. Servisní technici Eaton budou udržovat vaše baterie ve stavu, jako kdyby byly nové, vymění je v případě potřeby a použité zlikvidují předepsaným způsobem, šetrným k životnímu prostředí. Při výměně baterií se vyměňuje též celá kabeláž, aby se předešlo problémům způsobeným korozí. Nakonec se sestava baterií otestuje v normálních provozních podmínkách.
  • Upgrade systému - při servisních prohlídkách naši servisní technici provedou rozbor zatížení a výkonových parametrů vašeho UPS systému. V případě potřeby navrhnou změny, které budou reagovat na vaše nové potřeby. Nikdy se nedostanete do situace, kdy budete provozovat zastaralý a poddimenzovaný systém.
  • Náhradní díly - uzavření servisní smlouvy s Eaton vám garantuje použití kvalitních náhradních dílů, certifikovaných výrobním závodem. Autorizovaní zástupci servisu Eaton mají nejčastěji požadované náhradní díly na skladě, který je rychle doplňován ze strategicky rozmístěných regionálních zásobovacích center.