Total Cost of Ownership Download for AndroidDownload for iOS

Nižší celkové vlastnické náklady (TCO)

Jak porozumět provozním režimům

Na všech manažérských úrovních od IT až po CIO/CFO existuje silný tlak na snižování nákladů. Efektivní management celkových vlastnických nákladů (TCO) je v současné době nutností, nikoli přepychem. V minulosti nebylo možné dosáhnout energetické účinnosti UPS 99%, ale dnes je to u zařízení Eaton standardem. Pokud je pro vás účinnost rozhodujícím kritériem, věnujte trochu času seznámení se s různými nabídkami Eaton.

Důležitých 99% – Energy Saver System (ESS)

Zvyšuje hodnotu účinnosti na 99% odstavením výkonových modulů v případě, že není nutné upravovat napájení. Napájení je vedeno přes elektronický bypass a UPS je schopna přepnout do režimu dvojité konverze za méně než 2ms. Kromě extrémně nízkých energetických ztrát, zajišťuje režim ESS filtraci rychlých nízkoenergetických přechodových jevů. Jde prostě o nejpokrokovější a nejspolehlivější architekturu úspory energie s nejrychlejší odezvou, která je dnes k dispozici.

CO2 Emission Reduction
*Srovnání 1x9395P s výkonem 1100kW a úrovní zatížení 27% v režimu ESS s režimem dvojité konverze za období 10 let

ESS je nejosvědčenější a nejspolehlivější systém úspory energie na trhu ověřený mnoha léty používání a mající širokou základnu instalovaných jednotek. Ve srovnání s extrémně vysokou účinností dvojité konverze může nicméně při typické úrovni zatížení UPS snížit energetické ztráty o 74%

900000 kVA

Optimalizace účinnosti systému s dvojitou konverzí – Systém správy variabilních modulů – Variable Module Management System (VMMS)

VMMSPomůže vám dosáhnout vysoké účinnosti i při nízkých úrovních zatížení UPS – typický případ redundantních UPS systémů. VMMS může optimalizovat úrovně zatížení výkonových modulů v jedné UPS, nebo v paralelních UPS systémech tím, že odstaví nadbytečnou kapacitu UPS. Znamená to nejen zvýšení účinnosti pří nízkých úrovních zatížení, ale i optimalizaci účinnosti při všech úrovních zatížení, jak je znázorněno níže.

VMMS a ESS jsou inteligentní provozní režimy optimalizující parametry UPS tak, aby byly ve shodě se změnami zatížení, nebo kvalitou napájení. Díky vestavěnému sdílení zátěže je systém 9395P schopen zachovat maximální úroveň ochrany zátěže i při úplné ztrátě komunikace v podmínkách proměnné zátěže a situace v napájecí soustavě.

Účinnost dvojité konverze

Vysoká energetická účinnost v režimu dvojité konverze podstatně snižuje provozní náklady a přináší úspory nákladů na klimatizaci. Náhrada starší generace UPS moderní verzí Eaton se zaplatí za 2-3 roky.

Snadný test baterie (Easy Capacity Test - ECT)

ECTZátěžový test může být nákladný a časové náročný – to ale není případ UPS Eaton. Funkce snadného testu kapacity recirkuluje pro potřeby testu energii z UPS. Není proto potřeba utrácet peníze za pronájem umělých zátěží a ztrácet čas a energii dočasným připojováním zátěže.

Funkce ECT usnadňuje zkoušky na místě instalace při uvádění do provozu a plánované údržbě, čímž eliminuje nutnost používat velké a nákladné umělé zátěže a provozní náklady spojené s testováním. Použitím ECT při zkouškách systému o 6 jednotkách na místě instalace je možné ušetřit náklady odpovídající ceně jedné UPS

Snížení celkových vlastnických nákladů

Reduce TCODíky nejnovějšímu vývoji UPS hardwaru a vyzkoušeným technologiím vestavěným do UPS je možné nyní dosáhnout nižších provozních nákladů a rychlejší návratnosti investic–