Service men working

Technologické inovace

Tradice v oblasti technické inovace

Historie Eaton se vyznačuje kontinuální technickou inovací, která započala v roce 1962, kdy si společnost nechala patentovat první AC invertor. Udržujeme si dlouhou tradici ve využívání našich technických zkušeností, pomocí kterých uspokojujeme potřeby našich zákazníků poskytováním řešení převážně v oblasti správy napájení.

Rok 2014 Jedinečný zajišťovací systém pro třetí generaci vnitrostojanových rozváděčů Eaton (ePDU G3). Integrované zajišťovací příchytky zabraňují náhodnému nechtěnému vytažení IEC vidlic u napájecích šňůr IT zařízení, ke kterému může dojít při údržbě, nebo v důsledku otřesů. Systém zajišťovacích příchytek funguje se všemi IEC vidlicemi a není nutné kupovat zvláštní šňůry či svorky.
Rok 2013 Software Intelligent Power Manager (IPM) získal ocenění “Best of VMworld 2013” Gold Award v kategorii správy virtualizovaných prostředí.
Rok 2012 Společnost Eaton byla první, která obdržela certifikaci VMware Ready™ a nabízí automatickou synchronizaci virtuálních počítačů a iniciaci systémů záložního pracoviště v rámci softwaru VMware® vCenter™ Site Recovery Manager. Tím se zabrání ztrátě dat a zkrátí se doba výpadku při ztrátě napájení.
Rok 2012 Eaton je prvním výrobcem UPS, který ve své nejnovější verzi Intelligent Power® Manager software nabízí při výpadku napájení možnost dálkového odstavení host serveru v rámci softwaru VMware® vSphere™ v režimu High Availability (HA – vysoké pohotovosti).
Rok 2011 Společnost Eaton vyvinula první průmyslově použitelný elektronický přepínač s proudem 5000A určený pro vysoké proudové odběry datových center. Tento elektronický přepínač používá ke zvýšení hodnoty maximálního proudu ze 4000A na 5000A integrovanou technologii „heatpipe“ pro odvod tepla.
Rok 2011 Bylo předvedeno rozhraní fotovoltaických panelů s Eaton 9395 UPS. Tím byla ověřena koncepce integrace UPS do obnovitelného zdroje energie s vysokou energetickou účinností, ale přerušovanou dodávkou z primárního zdroje. V tomto uspořádání lze nicméně zajistit nepřerušené napájení kritické zátěže.
Rok 2010 Poprvé v tomto oboru byla provedena integrace do virtualizační serverové platformy VMware® vCenter™, jejímž výsledkem byl redukovaný objem infrastruktury a snížené provozní náklady, spolu se zvýšenou produktivitou a schopností rychlé reakce.
Rok 2010 První UPS, která obdržela certifikaci SMaRT™, byla 9395, a bylo možné ji tak zařadit do projektů získávajících kreditní body LEED.
Rok 2009 Společnost Eaton uvedla na trh software Intelligent Power® Manager software, což je intuitivní, cenově příznivý a bezpečný nástroj pro správce IT, umožňující přes LAN vykonávat dálkovou správu a monitorovat všechna napájecí zařízení a čidla pro sledování okolního prostředí v rámci celého podniku.
Rok 2009 Prvá UPS s ochranou pomocí dvojité konverze a účinností 99% až do výkonu 1100 kVA
Rok 2007 Moderní zátěžový test „Easy Capacity Test” bez nutnosti externí umělé zátěže pro UPS 9395 s výkonem od 225 do 1100 kVA
Rok 2007 Společnost Eaton uvedla na trh kvalitativní skok v oblasti třífázových UPS s velkým výkonem - Eaton 9395 – která se vyznačuje modulární rozšiřovatelnou konstrukcí s interní redundancí pro dosažení maximální spolehlivosti
Rok 2006 Eaton uvedla na trh rackovou Eaton BladeUPS s vysokou energetickou účinností a vysokou objemovou hustotou výkonu. Jde o modulární UPS s výkonem 12 kVA umožňující redundantní konfiguraci N+1 a pomocí modulárního rozšiřování a sdílení zátěže výkon až 60 kVA
Rok 2005 Modulární beztransformátorový UPS s výkonem do 160kVA integrující nepřekonatelnou kombinaci kvality napájení, správy baterií, odstupňované architektury, pružnosti a servisu
Rok 2005 První UPS umožňující oživení sestavy a plnou kontrolu vnitřního invertoru bez nutnosti připojení zátěže
Rok 2004 První UPS s možností plného bateriového testu nezávislého na odebíraném výkonu
Rok 2003 První 6kVA UPS zabírající 3U rackového prostoru, s navýšenou hustotou integrace o 33%
Rok 2003 Prvý DC usměrňovač s výkonem 3 kW a objemovou hustotou výkonu 0,61 W/cm³
Rok 2003 Paralelní bezdrátové zapojení druhé generace pro vysokofrekvenční výkonové invertory
Rok 2002  První zdvojený přívod el.energie pro rackové aplikace UPS 
Rok 2002  Prvý DC napájecí systém s funkcí vysílání alarmů prostřednictvím SMS zpráv v mobilní síti
Rok 2002 Prvý plně 100Mbps síťový přepínač integrovaný na síťové kartě
Rok 2001 Prvý HFSM DC napájecí systém navržený speciálně pro IT aplikace, včetně funkce PoE - „Power over Ethernet“
Rok 2001 Prvý DC napájecí systém s integrovaným monitorováním po datové síti a ovládáním pomocných zařízení
Rok 2001 UPS s výkonem 3 kVA a o 40% zvýšenou hustotou montáže
Rok 1998 Prvý DC napájecí systém s predikcí doby zálohování z baterie
Rok 1997 Prvý modul DC usměrňovače s aktivní stabilizací napětí (AVC) udržující napětí na ss sběrnici v toleranci ±0,01 V
Rok 1997 Prvý modul DC usměrňovače s typickou účinností při typické zátěži přes 92%
Rok 1996 Prvá UPS s paralelním řazením bez komunikačního propojení
Rok 1993 Prvý UPS nabízející segmentování zátěže
Rok 1993 Prvý UPS s technologii ABM pro prodloužení životnosti baterií
Rok 1992 Prvý modul DC usměrňovače s hustotou výkonu vyšší, než 0,3 W/cm³
Rok 1991 Prvý regulátor DC napájecího systému s s mikroprocesorem
Rok 1989 Prvý vysokofrekvenční beztransformátorový UPS
Rok 1987 Prvé rackové napájecí systémy s vysokým přepínacím kmitočtem, navržené speciálně pro telekomunikace
Rok 1987 Prvý UPS využívající pokrokovou pulsně-šířkovou modulaci (PWM) a mikroprocesorem řízenou diagnostiku
Rok 1986 Prvý komerčně dostupný DC napájecí systém s vysokým přepínacím kmitočtem a výkonem 200 W pro telekomunikační aplikace
Rok 1986 Prvý UPS s výkonem přes 100 kVA pro počítačová centra
Rok 1982 Prvý UPS vhodný pro počítačové centrum
Rok 1982 Prvý UPS speciálně navržený pro použití v kancelářském prostředí
Rok 1976 Prvý UPS pro nouzová svítidla s výbojkami (HID)
Rok 1972 Prvý UPS s paralelním zapojením odolný proti poruchám
Rok 1972 Prvý UPS s plně digitálním řízením
Rok 1968 Prvý komerční UPS kombinující nabíječe baterie a invertory
Rok 1962 Prvý výkonový invertor poskytující střídavý proud
Navazující informace
Přední technologické postavení
Paralelní řazení UPS
Správa baterie
Celkové vlastnické náklady (TCO)
Segmentace zátěže
Ocenění