Total Cost of Ownership Download for AndroidDownload for iOS

Lavere samlede ejerskabsomkostninger

Betydningen af forskellige driftstilstande

Lige fra IT- til CIO/CFO-niveau er der et stort ønske om at styre omkostningerne. Effektiv styring af de samlede ejerskabsomkostninger er nu et krav og ikke en luksus. Tidligere var en UPS-effektivitet på 99 % måske ikke muligt, men nu er det Eatons standard. Hvis effektivitet er et afgørende kriterium for dig, skal du bruge et øjeblik på at lære Eatons forskellige produkter at kende.

99 % tæller – Energy Saver System (ESS)

Øger effektiviteten til 99 % ved at sætter strømmodulerne midlertidigt på stand-by, når der ikke kræves strøm. Strømmen føres igennem den statiske bypass-switch, og UPS'en er klar til at skifte til dobbeltkonverterende drift på under to millisekunder, hvis de forudindstillede tilførselsgrænser overskrides. Ud over ekstremt lave tab kan ESS-tilstanden frafiltrere hurtige lavenergi-transienter. Systemet har ganske enkelt den mest avancerede, pålidelige og hurtigtreagerende energibesparende arkitektur, der findes.

CO2 Emission Reduction
*1 x 9395P 1100 kW i ESS-tilstand med en belastning på 27 % over 10 år sammenlignet med dobbeltkonverterende tilstand

ESS er det mest veldokumenterede og pålidelige energibesparende system på markedet og er i mange år blevet anvendt i mange forskellige installationer. Når man sammenligner med en ekstremt høj effektivitet i dobbeltkonverterende tilstand, kan ESS-tilstanden stadig reducere tabet med 74 % ved en almindelig UPS-belastning.

900000 kVA

Optimeret effektivitet i dobbeltkonverterende tilstand – Variable Module Management System (VMMS)

VMMSHjælper dig med at opnå en høj effektivitet, selv når UPS-belastningen er lav – typisk for redundante UPS-systemer. VMMS kan optimere belastningen på strømmoduler i en enkelt UPS eller i parallelle UPS-systemer ved at afbryde ekstra UPS-kapacitet midlertidigt. Dette medfører ikke bare en større effektivitet ved en lavere belastning, men optimal effektivitet ved alle belastninger som vist nedenfor.

VMMS og ESS er intelligente driftstilstande, som optimerer UPS'ens ydeevne, så den svarer til skiftende belastning eller strømkvalitet. Takket være den indbyggede belastningsfordeling kan 9395P-systemet opretholde den højeste belastningsbeskyttelse, selv ved total mangel på kommunikation under skiftende belastnings- og strømforhold.

Effektivitet i dobbeltkonverterende drift

En høj energieffektivitet i dobbeltkonverterende drift mindsker driftsomkostningerne væsentligt og betyder færre udgifter til luftkøling. Hvis en ældre UPS udskiftes med en avanceret UPS fra Eaton, er investeringen tjent hjem på 2-3 år.

Nem kapacitetstest

ECTDet kan være dyrt og tidskrævende at teste belastningen – men ikke med en UPS fra Eaton. ECT-funktionen (Easy Capacity Test) recirkulerer strømmen fra UPS'en med henblik på test. Derfor er der ingen grund til at bruge penge på at leje belastningsbanker, og du skal ikke spilde tid og energi på midlertidige belastningstilslutninger.

ECT gør onsite test nemmere under opstart og planlagt vedligehold, fordi man undgår at skulle bruge store og dyre belastningsbanker og fjerner testrelaterede driftsomkostninger. Ved at bruge ECT til onsite test af et system med 6 enheder er det muligt at spare et beløb, der svarer til anskaffelsesprisen for én UPS.

Reducerer de samlede ejerskabsomkostninger

Reduce TCONu kan du opnå lave driftsomkostninger og et hurtigt investeringsafkast takket være den seneste udvikling inden for UPS-hardware og de dokumenterede teknologier, der er bygget ind i en UPS fra Eaton.