Intelligentse energiahalduri litsentside suutlikkuse ülevaade

Intelligentne energiahaldur (IPM) pakub kahte versiooni – Manage Edition (haldamisversioon) ja Optimized Edition (optimeerimisversioon).
Haldamisversiooni (Manage Edition) saab tasuta alla laadida kuni 10 toiteseadmele Suuremate rakenduste jaoks on saadaval tasulised tasemed.
Optimeerimisversioon (Optimize Edition) – meie premium lahendus – pakub kõige laieldasemat võimekust energiatõhususe strateegiate rakendamiseks virtuaalsetes ja hübriidsetes keskkondades, sealhulgas võimet jälgida ning hallata lisaks Eatoni seadmetele ka kolmandate osapoolte toiteseadmeid.

Soovi korral on saadaval proovilitsentsid. Proovilitsentsi saamiseks võtke ühendust kohaliku Eatoni konto esindaja või kasutajatoega.

Alljärgnev tabel kirjeldab iga versiooni võimalusi.

Standardsed toitehalduse funktsioonid MANAGE OPTIMIZE EELISED
Kaitstud serverid (IPP) ja virtuaalserverid Serverite sujuv väljalülitamine.
Salvestuse väljalülitamise moodul Valitud salvestusseadmete kaugjuhtimisega väljalülitamine.
Üldised ajamid ja kolmanda osapoole seadmed Jälgige kolmanda osapoole seadmeid üldise SNMP draiveri kaudu.
Konfiguratsioonipoliitika Looge seadmerühmadele võimsuse ja keskkonnaga seotud tegevuste järjepidevuse eeskirjad.
ePDU väljundite kontroll Võimaldab strateegiliste ePDU väljundite kontrolli.
Täiustatud sündmuste toiming standardsete sündmuste korral Kasutage konfiguratsioonipoliitikas standardseid toitetesündmusi.
Täiustatud sündmuste toiming kohandatud sündmuste korral x Kasutage konfiguratsioonipoliitikas kohandatud kasutaja määratletud sündmusi.
Üldine SSH-tegevus x Konfigureerige kohandatud toiminguid mis tahes SSH-toega seadmes.
Kolmanda osapoole toiteseadme tugi x Looge tegevuste järjepidevuse põhimõtted toetatud kolmanda osapoole seadmete loodud sündmuste kohta
 
Virtuaalse infrastruktuuri omadused MANAGE OPTIMIZE EELISED
VMware vCenter’i plugin Toitehalduse vCenteri keskkonnaga integreerimine.
Citrix XenCenter'i plugin Toitehalduse XenCenteri keskkonnaga integreerimine.
Põhilised toitealased toimingud:
 • Salvestusseadmete sulgemine
 • Virtuaalhostide sulgemine
 • Virtuaalsete masinate väljalülitamine
 • Hooldusrežiimi sisenemine / väljumine
✓* Tehke tegevuse järjepidevuse poliitikas põhilisi ladusaid sulgemistoiminguid, lülitades välja virtuaalarvutid, virtuaalhostid, sulgedes valitud salvestusseadmed ja/või sisenedes/väljudes hooldusrežiimist.
Täiustatud toitealased toimingud:

VM/mahule:

 • Koormuse kadumine
 • Suunatud virtuaalsete masinate väljalülitamine
 • Virtuaalsete masinate siirdamine sihitud hostidele
 • Automaatne VM grupi määramine
Hostide jaoks:
 • VMware vApp'i seiskamine
 • VMware SRM-i taastamiskava automatiseerimine
x Vähendage võimsuskoormust, integreerides tegevuste järjepidevuse poliitikasse eeskirjadele orienteeritud VM-i koormuse kadumine

Eesmärgistage koormuse kadumise poliitikas sulgemiseks ja/või migratsiooniks konkreetseid VM-e või VM-gruppe

Eesmärgistage koormuse kadumise poliitikas sulgemiseks VMware vApps'e

Käivitage automaatselt VMware SRM taasteplaan, kui käitusaeg jõuab eelnevalt kindlaksmääratud künniseni.

Virtuaalse IT-infrastruktuuri tase:
 • Täielikult virtualiseeritud klastri seiskamine
 • VMware vSAN-i seiskamine
 • Nutanix Acropolis'e seiskamine
x Võimaldab kõrge kasutatavusega keskkondades 100% turvalist väljalülitamist ja taastamist VM-idele ja hosti serveritele.
 
3. osapoole IT-lahenduste ühendused MANAGE OPTIMIZE EELISED
Cisco UCS-haldur x Ühendage Cisco UCS-seadmed dünaamiliselt oma tegevuste järjepidevuse poliitikasse.
NetApp-salvestus Käivitage oma tegevuste järjepidevuse poliitikas NetApp-salvestusseadmete sulgemine.
VMware vCenter Looge vCenteri klastrite kaitsmiseks tegevuste järjepidevuse põhimõtted
VMware ESXi Looge üksikute ESXi serverite kaitsmiseks tegevuste järjepidevuse põhimõtted
Microsoft Hyper-V Looge Hyper-V serverite või klastrite kaitsmiseks tegevuste järjepidevuse põhimõtted
Citrix XenCenter Looge XenCenteri keskkondade kaitsmiseks tegevuste järjepidevuse põhimõtted
Citrix XenServer Pool Looge XenServer Pool'i klastrite kaitsmiseks tegevuste järjepidevuse põhimõtted
Nutanix Acropolis x Looge Nutanix Acropolis'e klastrite kaitsmiseks tegevuste järjepidevuse põhimõtted
OpenStack x Optimeerige VMide paigutuse võimsust Ubuntu OpenStack keskkonnas
HPE OneView x Looge tegevuste järjepidevuse põhimõtted HPE serverite või serverirühmade võimsuse katmiseks üle OneView & iLO
 
Halduspaketid MANAGE OPTIMIZE EELISED
Eatoni IPM halduspakett VMware vRealize tegevushalduri jaoks x Jälgige ja analüüsige toiteteavet otse VMware vRealize'ist.

*Ei sisaldu Eatoni Essential UPSi mudelitel (9E ja 93E) ega mitte Eatoni UPS mudelitega.
    Konkurendi UPS seadmeid kasutavad kliendid peavad põhi- ja täiustatud virtualiseerimisfunktsioonide võimaldamiseks ostma optimeeritava (Optimize) litsentsi.