Tarkvara Intelligent Power

Eatoni tarkvara Intelligent Power Manager (IPM) tagab töövahendid, mis on vajalikud toiteseadmete jälgimiseks ja haldamiseks teie füüsilises ja virtuaalkeskkonnas. IPM võimaldab teil hõlpsalt määratleda talituspidevuspoliitika, et säilitada IT-seadmete sisselülitatus ja töö toitekatkestuste ning keskkonnasündmuste ajal. Selline uuenduslik tarkvaralahendus tagab süsteemi töövõimeaja ja andmetervikluse, võimaldades teil oma võrgus olevaid seadmeid eemalt jälgida, hallata ning juhtida.

Eatoni tarkvara Intelligent Power Manager Software võimaldab teil teha järgmist:
 • Jälgida ja hallata kogu oma võrgus eemalt mitut seadet ühtsest liidesest.
 • Peatada mittekriitilised virtuaalmasinad, koondada kriitilised virtuaalmasinad ja seisata kasutamata serverid akude tööaja pikendamiseks.
 • Käivitada virtuaalmasina liigutamine või sujuv seiskamine pikema toitekatkestuse korral
 • Automatiseerida katastroofide ärahoidmine planeeritud siirde rakendusega, nagu VMware Site Recovery Manager ja Microsoft Live Migration
 • Integreerida VMware vRealize Operations Manageriga, kasutades Eatoni infrastruktuurihalduse paketti (Infrastructure Management Pack) toite- ja keskkonnaseadmete töökorras oleku, ohtude ja efektiivsuse haldamiseks
 • Seadistada serveri toitekulu piirväärtused aku tööaja pikendamiseks UCS-i haldustarkvaraga
 • Vaadake, kuidas IPM on integreeritav juhtivate IT-tehnoloogia platvormidega

Üks litsentsitud sõlm on määratletud kui nt UPS, püstiku-PDU või IPM.

Eatoni Intelligent Power Protector tarkvara:

 • Aitab vältida andmekadu nende arvutite ja serverite sujuva seiskamisega, mis töötavad Eatoni UPS-iga pikema toitekatkestuse ajal
 • Hõlpsalt kasutatav liides igast veebisirvijaga personaalarvutist
 • Hangib UPS-i andmed kohaliku või võrguside kaudu ja on hõlpsalt rakendatav paljudes arvutites
 • Võimalik hallata, konfigureerida ja uuendada eemalt Eatoni Intelligent Power Manageri abil
 • Toetab liigtoiteallikaid ja paralleelseid UPS-i konfiguratsioone
 • Suudab sooritada hüperviisorite VMware, HyperV, RedHat KVM ja Xen korrastatud seiskamise.

vmware logo Citrix Ready VBlock Ready RedHat Ready
NetApp Microsoft Partner Network EMC VSPEX LABS Cisco
Nutanix Ready Nutanix Partner Technology Alliance HPE Technology Partner Silver Partner HPE Composable Infrastructure Tested

Intelligentne energiahaldur (IPM) pakub kahte versiooni – Manage Edition (haldamisversioon) ja Optimized Edition (optimeerimisversioon).
Haldamisversiooni (Manage Edition) saab tasuta alla laadida kuni 10 toiteseadmele. Suuremate rakenduste jaoks on saadaval tasulised tasemed.
Optimeerimisversioon (Optimize Edition) – meie premium lahendus – pakub kõige laieldasemat võimekust energiatõhususe strateegiate rakendamiseks virtuaalsetes ja hübriidsetes keskkondades, sealhulgas võimet jälgida ning hallata lisaks Eatoni seadmetele ka kolmandate osapoolte toiteseadmeid.
Pole kindel, millist litsentsi valida? Vaadake järgnevat võrdlust

Litsentsid
Tootekood Toiteseadmeid
Haldamisversioon
IPM-ML-10 Tasuta allalaetav litsents, 10 Toiteseadmeid
IPM-ML-15 IPM IT haldamislitsents (Manage Edition), 15 Toiteseadmeid
IPM-ML-25 IPM IT haldamislitsents (Manage Edition), 25 Toiteseadmeid
IPM-ML-35 IPM IT haldamislitsents (Manage Edition), 35 Toiteseadmeid
IPM-ML-50 IPM IT haldamislitsents (Manage Edition), 50 Toiteseadmeid
IPM-ML-100 IPM IT haldamislitsents (Manage Edition), 100 Toiteseadmeid
IPM-ML-200 IPM IT haldamislitsents (Manage Edition), 200 Toiteseadmeid
IPM-ML-300 IPM IT haldamislitsents (Manage Edition), 300 Toiteseadmeid *
IPM-ML-400 IPM IT haldamislitsents (Manage Edition), 400 Toiteseadmeid *
IPM-ML-500 IPM IT haldamislitsents (Manage Edition), 500 Toiteseadmeid *
Optimeerimisversioon (Optimized Edition)
IPM-OL-05 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 5 Toiteseadmeid
IPM-OL-10 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 10 Toiteseadmeid
IPM-OL-15 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 15 Toiteseadmeid
IPM-OL-25 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 25 Toiteseadmeid
IPM-OL-35 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 35 Toiteseadmeid
IPM-OL-50 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 50 Toiteseadmeid
IPM-OL-100 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 100 Toiteseadmeid
IPM-OL-200 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 200 Toiteseadmeid
IPM-OL-300 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 300 Toiteseadmeid *
IPM-OL-400 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 400 Toiteseadmeid *
IPM-OL-500 IPM IT optimeerimislitsents (Optimized Edition), 500 Toiteseadmeid *

* IPM suudab jälgida piiratud arvul mõõdikuid. Kui soovid jälgida UPS seadet või sisendimonitoorimisega ePDU-sid, siis see litsents on sulle sobilik. Kui soovite jälgida väljundite haldust (Managed) või mõõtmist võimaldavaid (Metered outlet) ePDUsid, siis IPM ei pruugi toetada täielikult litsentseeritud toiteseadmete kogust.

Tarkvara Intelligent Power – dokumentatsioon

Sorry no documents are available.

Tarkvara Intelligent Power – teenindus ja tugi