Microsoft SCOM-i halduspakett

Eatoni SCOM-i halduspakett edastab Microsoft SCOM-ile kriitilised toiteandmed ja sündmused, tagades IT-struktuurist ülimalt kõikehõlmava ülevaate.

Microsoft SCOM-i halduspakett – Omadused

  • Eatoni UPS-i toite jälgimine integreeritud otse Microsoft Systems Center Operations Manager
  • Eatoni SCOM-i halduspaketti kuuluvad reeglid ja monitorid, mis koguvad ja hindavad sündmusi ja toiminguid, mis on olulised elektriseadmete korrasoleku ja tõhususe tagamiseks.
  • Lihtne halduspaketi pistikühendus
  • Võimaldab Eatoni elektriseadmete (Eaton 5PX UPS, 9PX UPS, 93PS UPS, ja 93PM UPS)
  • Tasuta allalaadimine
Microsoft Partner logo

Microsoft SCOM-i halduspakett – Allalaadimine

Microsoft SCOM-i halduspakett – Teenindus ja tugi

Tehnilise toe saamiseks pöörduge Eatoni kohaliku esinduse poole.

Eaton Electric SIA Estonian Representation
Parnu road 160A
11317, Tallinn,
Estonia
T +370 52 790 553
F +370 52 790 563
E Service.EE@Eaton.com