Total Cost of Ownership Download for AndroidDownload for iOS

Madalamad omamise kogukulud

Töörežiimide olemus

Kulude kontrollimine on oluline kõikjal, alates IT-osakonnast kuni info- ja finantsjuhtideni. Omamise kogukulude tõhus haldamine on nüüd vajadus, mitte luksus. Varem ei olnud UPS-i 99%-line efektiivsus ehk võimalik, kuid nüüd on see Eatoni standard. Kui efektiivsus on teie jaoks otsustava tähtsusega, varuge veidi aega ja tutvuge Eatoni erinevate pakkumistega.

99% on oluline – energiasäästusüsteem (ESS)

Tõstab efektiivsuse 99%-ni, jättes elektrimoodulid kõrvale, kui toite töötlemine ei ole vajalik. Toidet antakse läbi staatilise möödaviigu lüliti, ja eelseadistatud sisendi piirnormide ületamise korral on UPS valmis lülituma topeltkonversiooni režiimi vähem kui kahe millisekundiga. Lisaks äärmiselt väikestele kadudele tagab ESS-i režiim filtreerimise kiirete ajutiste energiapuudujääkide vastu. See lihtsalt on kõige täiuslikum, kõige töökindlam, kõige kiiremini reageeriv energiasäästuarhitektuur turul.

CO2 Emission Reduction
*1 × 9395P 1100 kW ESS-i režiimis 27% koormuse juures 10 aasta jooksul võrreldes topeltkonversiooni režiimiga

ESS on kõige järeleproovitum ja töökindlam energiasäästusüsteem turul, mida on palju aastaid rohkearvuliselt kasutatud. Võrreldes ülikõrge topeltkonversiooni efektiivsusega suudab ESS-i režiim siiski UPS-i tüüpkoormusel kadusid 74% vähendada.

900000 kVA

Optimeeritud topeltkonversiooni efektiivsus – muutuv moodulihalduse süsteem (VMMS)

VMMSAitab saavutada kõrge efektiivsuse, isegi kui UPS-i koormus on madal – tüüpiline UPS-i varutoitega süsteemides. VMMS võib optimeerida elektrimoodulite koormustasemed ühes UPS-is või paralleelsetes UPS-süsteemides, katkestades UPS-i lisavõimsuse. See tähendab mitte ainult suuremat efektiivsust madalamatel koormustel, vaid optimaalset efektiivsust kõigil koormustel, nagu allpool on illustreeritud.

WMMS ja ESS on nutikad töörežiimid UPS-i talitluse optimeerimiseks, et kohanduda koormuse muutumiste või toite kvaliteediga. Tänu sisemisele koormuse jagamisele on 9395P-süsteem suuteline säilitama maksimaalse koormuse kaitse isegi side täielikul kadumisel erinevates koormuse ja toite tingimustes.

Topeltkonversiooni tõhusus

Suur energiatõhusus topeltkonversiooni režiimis vähendab oluliselt talitluskulusid ja tagab säästu õhkjahutuses. Vanema põlvkonna UPS-i asendamine täiustatud Eatoni UPS-iga tasub ära 2–3 aastaga.

Lihtne jõudlustest

ECTKoormuse testimine võib olla kulukas ja aeganõudev, ent seda mitte Eatoni UPS-iga. Lihtsas jõudlustestis tagatakse energia ringlus UPS-ist testimiseks. Tänu sellele ei ole vaja kulutada raha koormuspankade rentimiseks ja ajutiste koormuste ühendamiseks ei kulu aega ega energiat.

ECT hõlbustab töökohal testimist käikuandmise ja plaanilise hoolduse ajal, ilma et oleks vaja kasutada suuri ja kulukaid koormuspanku või teha testiga seotud kulutusi. ECT kasutamine kuue seadmega süsteemi kohapealseks testimiseks võimaldab säästa ühe UPS-i ostuhinna.

Teie omamise kogukulude vähendamine

Reduce TCOMadalad tegevuskulud ja teie investeeringu kiire tasuvus on nüüd saavutatavad tänu viimastele arengutele UPS-i riistvaras ja Eatoni UPS-i sisseehitatud, end juba tõestanud tehnoloogiatele.