Risinājumi

Vairāk nekā jebkad agrāk mūsdienu biznesa vide pieprasa tādus elastīgus un uzticamus enerģijas infrastruktūras risinājumus, kas spēj nodrošināt ilgu darbspējas laiku svarīgākajām iekārtām, kā arī uzņēmējdarbības nepārtrauktību. Eaton enerģijas infrastruktūras risinājumi ir izstrādāti tā, lai atbilstu dažādu tirgus segmentu vajadzībām un apmierinātu to prasības. Lasiet vairāk par to, kā Eaton produkti integrēti galvenajos tirgū pieejamajos risinājumos, kā arī par to, kā Eaton sadarbojas ar vadošajiem moderno virtuālo un mākoņdatošanas IT risinājumu, tostarp konverģētu un hiperkonverģētu arhitektūru, izstrādātājiem.

VMWare ready

Alianses

Lasiet par to, kā mēs sadarbojamies ar nozīmīgāko alianšu partneriem, lai nodrošinātu zinātniski pārbaudītus risinājumus.

Tirgus risinājumi

Lasiet par to, kā Eaton risinājumi atbilst dažādu tirgu un lietojumprogrammu prasībām.