Total Cost of Ownership Download for AndroidDownload for iOS

Zemākas īpašumtiesību kopējās izmaksas

Izpratne par darbības režīmiem

No IT līdz vadības līmenim pastāv nemitīga prasība samazināt vadības izmaksas. Efektīva īpašumtiesību izmaksu vadība vairs nav greznība — tagad tā kļuvusi par obligātu prasību. Pagātnē 99% UPS efektivitātes varēja arī nebūt izvēle, bet mūsdienās tas ir Eaton standarts. Ja efektivitāte Jums ir lēmumu pieņemšanas kritērijs, veltiet brīdi tam, lai izprastu Eaton dažādos piedāvājumus.

99% nodrošina enerģijas taupīšanas sistēma (ESS)

Tā uzlabo efektivitātes līmeņus līdz 99%, uz laiku izslēdzot strāvas moduļus, kad nav nepieciešams regulēt strāvu. Strāva tiek pievadīta caur statisku apvada slēdzi, un, ja tiek pārsniegti iepriekš iestatītie ievades ierobežojumi, UPS mazāk nekā divu milisekunžu laikā ir gatavs pārslēgties uz dubultās pārveides režīmu. Papildus ļoti zemiem zudumiem ESS režīms nodrošina ātru zemas enerģijas pāreju filtrēšanu. Tā vienkārši ir vismodernākā, visuzticamākā, visātrāk reaģējošā pieejamā enerģijas taupīšanas iekārtas arhitektūra.

CO2 Emission Reduction
*1 x 9395P 1100 kW ESS režīmā ar 27% slodzes līmeni vairāk nekā 10 gadus, salīdzinot ar dubultās konversijas režīmu

ESS ir sevi vislabāk pierādījusī, visuzticamākā tirgū pieejamā enerģijas taupīšanas sistēma, kas jau daudzus gadus tiek izmantota plašā instalāciju bāzē. Salīdzinot ar ļoti augsto dubultās konversijas efektivitāti, ESS režīms tomēr var samazināt zudumus par 74% ar tipisku UPS slodzi.

900000 kVA

Optimizēta dubultas konversijas efektivitāte — mainīgu moduļu vadības sistēma (VMMS)

VMMSPalīdz Jums sasniegt augstu efektivitāti, pat ja UPS slodzes līmeņi ir zemi — tipiski UPS sistēmām nestrādes stāvoklī. VMMS var optimizēt jaudas moduļu slodzes līmeņus, izmantojot vienu UPS vai paralēlas UPS sistēmas, izslēdzot papildu UPS kapacitāti. Tas nozīmē ne tikai lielāku efektivitāti pie zemākiem slodzes līmeņiem, bet arī optimālu efektivitāti pie visiem slodzes līmeņiem, kā redzams attēlā.

VMMS un ESS ir viedie darbības režīmi, kas optimizē UPS veiktspēju, lai tā atbilstu slodzes izmaiņām vai strāvas kvalitātei. Raksturīgā slodzes dalīšana ļauj 9395P sistēmai uzturēt maksimālu slodzes aizsardzību, pat ja mainīgos slodzes un jaudas apstākļos tiek pilnībā zaudētas komunikācijas.

Dubultas konversijas efektivitāte

Augsta energoefektivitāte dubultās konversijas režīmā būtiski samazina ekspluatācijas izmaksas un ļauj ietaupīt uz gaisa dzesēšanas rēķina. Vecākas paaudzes UPS nomainīšana ar modernāko Eaton UPS atmaksāsies 2–3 gadu laikā.

Vienkāršs kapacitātes tests

ECTSlodzes testēšana var būt dārga un laikietilpīga, bet ne ar Eaton UPS. Vienkāršā kapacitātes testa (ECT) funkcija recirkulē enerģiju no UPS, lai veiktu testēšanu. Tādēļ nav nepieciešams tērēt naudu, lai nomātu slodzes bankas, un tērēt laiku un enerģiju pagaidu slodzes savienojumu ierīkošanai.

ECT atvieglo testēšanu uz vietas, nododot objektu ekspluatācijā, un izstrādā apkopes grafikus, ļaujot iztikt bez lielām un dārgām slodžu bankām un ar testēšanu saistītiem operatīviem izdevumiem. Izmantojot ECT no sešām vienībām sastāvošas sistēmas testēšanai, ir iespējams ietaupīt viena UPS iegādei nepieciešamo summu.

Jūsu kopējo īpašumtiesību izmaksu samazināšana

Reduce TCOJaunākās UPS aparatūras izstrādes un sevi pierādījušās Eaton UPS iekārtās iebūvētās tehnoloģijas tagad ļauj panākt zemas ekspluatācijas izmaksas un ātru investīciju atmaksāšanos.