green grass and trees

Green By Design

Eaton werkt voortdurend samen met klanten om oplossingen te ontwikkelen die duurzame groei stimuleren over de hele wereld. Onze UPS-oplossingen streven naar een ongeëvenaarde energie-efficiëntie, een efficiënt gebruik van grondstoffen, een maximaal gebruik van recyclebare materialen en een vermindering van de uitstoot tijdens de gehele levensduur van het product, van begin tot eind.

Datasheet Green by Design

Lees hieronder meer over de vier stappen in de levenscyclus van een Eaton 'Green by Design'-product, van ontwerp en productie tot gebruik en levenseinde.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Rekening houden met het milieu maakt bij Eaton deel uit van het ontwerpproces. Vier kenmerken vormen voor het ontwerpteam de rode draad bij zijn activiteiten: energie-efficiëntie, efficiënt gebruik van grondstoffen, recycling en naleving van de regelgeving. De Levenscyclusanalyse (LCA) wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de mogelijke milieu-impact van een product. Dit proces wordt toegepast op geselecteerde producten en evaluaties worden uitgevoerd in overeenstemming met de ISO-normen 14040/14044.

Evaluatie Levenscyclusanalyses van Eaton 93PM UPS Samenvattend verslag (pdf)

“LCA-resultaten voor Power Xpert 9395P UPS tonen aan dat 74 % van de effecten voortkomen uit energieverliezen in de UPS en 25 % uit koelenergie.” Neem voor meer informatie contact met ons op via LCA@eaton.com

Stoffen en materialen

RoHS-richtlijn (2011/65/EU): Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

De richtlijn is van toepassing op elektrische en elektronische producten en beperkt het gebruik van bepaalde stoffen, zoals zware metalen en bepaalde brandvertragers in homogene materialen. Eaton benadert de milieuwetgeving op een proactieve manier en probeert derhalve te voldoen aan de RoHS-richtlijn voordat deze een wettelijke verplichting wordt.

De RoHS-status van elk product kunt u vinden onder EC DoC.

REACH-verordening (EG 1907/2006): Registratie, beoordeling, toelating en beperking ten aanzien van chemische stoffen

De verordening is van toepassing op alle elektrische apparaten en heeft als doel het gebruik van gevaarlijke chemicaliën in de productie te verminderen. Eaton ziet in zijn productieproces voortdurend toe op het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in de REACH-verordening. Voor zover ons bekend, bevatten onze producten geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-stoffen) en als die stoffen ooit boven de grenswaarde worden geconstateerd, zullen we dat, zoals vereist, aan onze klanten communiceren.

Download Eaton’s brief met REACH-verbintenis 1ph UPS en brief met REACH-verbintenis 3ph UPS

Om informatie te verzamelen over de stoffen en materialen voor onze UPS-standaard, wordt IEC 62474 (Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry) gebruikt als richtlijn.

Internationale commissies en organisaties

Eaton toont zijn toewijding om het milieu te beschermen door betrokken te zijn in commissies voor IEC-standaardisatie (International Electrotechnical Commission), in onderzoeken voor regelgeving en in non-profitactiviteiten zoals de organisatie Green Grid en het Energy Star-programma.

Download Eaton’s brief met IEC 62040-4-verbintenis 1ph UPS & ePDU en brief met IEC 62040-4-verbintenis 3ph UPS

Beheer van milieu, veiligheid en gezondheid

Eaton is gericht op het ontwikkelen van duurzame werkzaamheden en producten via de wereldwijde standaardisatie van zijn programma's en methoden voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Ons internationale programma Beheer van veiligheid, gezondheid en milieu (BVGM) is een uniform systeem dat bestaande programma's (ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, OSHA VPP) samenvoegt tot één geïntegreerd beheersysteem.

Ga voor meer informatie naar: VGM bij Eaton

Ga naar het deel 'Stroomkwaliteit' op de site met certificaten om ISO 14001-certificaten van onze locaties en productievestigingen te bekijken.


Groene technologie

Eaton ontwikkelt oplossingen die zijn ontworpen om duurzame groei te stimuleren over de hele wereld. Onze ingenieurs ontwikkelen voortdurend slimmere manieren die ecologische en economische voordelen opleveren. Dit omvat de ontwikkeling van energie-efficiënte en milieuvriendelijke technologieën. Om te ontdekken hoe onze technologie u kan helpen, gebruikt u de Calculator voor de totale eigendomskosten (Total Cost of Ownership - TCO). Zo komt u meer te weten over hoe Eaton’s UPS presteren met uw belastingsprofiel.

Energy Saver System (ESS)

ESS zorgt voor een extreem hoog energierendement en betrouwbaarheid in normale bedrijfsomstandigheden waarbij de belasting wordt gevoed door een statische bypass-schakelaar. De noodvoeding (UPS) zelf (gelijkrichter en omvormer) wordt alleen ingeschakeld wanneer het elektriciteitsnet uitvalt of afwijkt van vooraf ingestelde spannings- of frequentielimieten. Producten van Eaton bieden een extreem hoge energie-efficiëntie in vergelijking met andere oplossingen, met een snelle overdracht naar de omvormer in geval van stroomuitval, zodat geen gegevens verloren gaan of de output wordt verstoord. Dit maakt het systeem betrouwbaarder met betrekking tot de belasting. Producten die deze technologie bevatten, zijn de Eaton 91PS en 93PS, Eaton 93PM en Power Xpert 9395P UPS-en.

ECT-technologie (Easy Capacity Test)

Met de ECT-technologie kan de gebruiker de hele aandrijflijn met volledige belasting testen, zonder een externe belasting, en vermindert hij zo de nood aan fictieve belasting op installatieplaatsen die energiebesparingen kunnen geven door gebruik te maken van de inactieve modus. Producten die deze technologie bevatten, zijn de Eaton 91PS en 93PS, Eaton 93PM en 9395P UPS-en.

HotSync-technologie

Met de HotSync-technologie kunnen meerdere UPS-en parallel geschakeld worden voor een grotere vermogenscapaciteit. Het voordeel van de HotSync-technologie is dat u geen grote UPS hoeft te kopen die potentiële toekomstige eisen aankan. Het is mogelijk om met één enkele module te beginnen en modulen toe te voegen wanneer dit nodig is. Producten die deze technologie bevatten, zijn de BladeUPS, Eaton 9PX, Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS en 93PS, Eaton 93PM en Power Xpert 9395P UPS-en.

ABM-technologie (Advanced Battery Management)

ABM verhoogt de levensduur van de batterijen door het gebruik van een drietraps laadtechniek, waarbij afval en materialen worden gereduceerd. Aangezien ABM de noodzaak voor constant opladen wegneemt, helpt ABM het energieverbruik te verminderen en de levensduur van de batterij te verlengen. Producten die deze technologie bevatten, zijn BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9PX (1-3 kVA), Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS en 93PS, Eaton 93PM en Power Xpert 9395P UPS-en.

Hot-swappable batterijen

Deze technologie maakt het mogelijk batterijen te 'hot swappen', met één handeling te vervangen of te verwijderen terwijl de apparatuur operationeel blijft. Dit vermindert batterijafval en minimaliseert de uitvaltijd. Producten die deze technologie bevatten zijn BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton EX, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9PX (1-3 kVA) en Eaton 9PX (5-22 kVA) UPS-en, Eaton 91PS en 93PS.

EcoControl-technologie

EcoControl schakelt automatisch randapparatuur uit wanneer de hoofdbelasting is uitgeschakeld, waardoor tot wel 30 procent energie wordt bespaard. Deze innovatieve technologie kan een belangrijke rol spelen bij de verlaging van de energierekeningen. Producten die deze technologie bevatten, zijn de Eaton Protection Station, Eaton Ellipse ECO en Eaton Ellipse PRO.

Afvalverwerking

Eaton’s beleid inzake afvalverwerking bestaat erin producten te ontwerpen die een minimale impact hebben op het milieu. We streven ernaar de volgende wetgeving na te leven, indien van toepassing:

AEEA (Richtlijn 2012/19/EU):
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Eaton's brief met AEEA-verbintenis 1ph UPS en brief met AEEA-verbintenis 3ph UPS

Batterijen (Richtlijn 2006/66/EG):
(Afgedankte) batterijen en accu's
Eaton's brief met verbintenis voor batterijen 1ph UPS en brief met verbintenis voor batterijen 3ph UPS

Verpakking (Richtlijn 94/62/EC):
Verpakking en verpakkingsafval
Eaton's brief met verbintenis voor verpakking 1ph UPS en brief met verbintenis voor verpakking 3ph UPS

Eaton houdt rekening met de milieueffecten van de verpakking én de end-of-life verwerking van onze producten. We zetten ons in voor het verantwoordelijk demonteren, en er zijn voor recyclers end-of-life instructies.

Tot 90 % van de loodbatterijen worden gerecycled en het merendeel van het batterijmateriaal kan worden gebruikt om nieuwe batterijen te maken.

Meer informatie