green grass and trees

Green By Design

Eaton jobber kontinuerlig sammen med kunder for å utvikle løsninger som driver bærekraftig vekst verden rundt. Våre UPS-løsninger ønsker å være uovertruffent energieffektive, ressurseffektive, maksimere bruken av resirkulerte materialer og redusere utslippene gjennom hele produktets levetid, fra produksjon til destruksjon.

Green By Design – Dataark

Nedenfor finner du ut mer om de fire trinnene i Eatons «Green by design»-produktlivssyklus, fra design og produksjon, til bruk og avhending.

Livssyklusvurdering (LCA)

Hensyn til miljøet er en del av designprosessen hos Eaton. Fire karakteristikker veileder designteamet i løpet av arbeidet: energieffektivitet, ressurseffektivitet, resirkulering og overholdelse av forskrifter. Prosessen for livssyklusvurdering (LCA) brukes for å innhente informasjon om produktets potensielle miljømessige påvirkning. Prosessen utføres på utvalgte produkter, og vurderingen er i samsvar med standardene i ISO 14040/14044.

Miljømessig livssyklusvurdering av Eaton 93PM UPS Oppsummeringsrapport (pdf)

«LCA-resultater for Power Xpert 9395P UPS viser at 74 % av påvirkningen kommer fra energitap i UPS-en, og 25 % kommer fra energi for kjøling.» For mer informasjon kan du kontakte LCA@eaton.com

Stoffer og materialer

RoHS-direktivet (2011/65/EU): Begrensning av bruk av visse skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

Direktivet gjelder for elektriske og elektroniske produkter og begrenser bruken av visse stoffer, for eksempel tungmetaller og visse flammehemmende stoffer i homogene materialer. Eaton har en proaktiv tilnærming til miljølovgivning og ønsker å overholde RoHS-direktivet før dette blir et juridisk krav.

RoHS-status per produkt finnes under EC DoC.

REACH-reglementet (EF 1907/2006): Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier

Forskriften gjelder for alle elektriske produkter og tar sikte på å redusere bruken av skadelige kjemikalier ved produksjon. Eaton overvåker kontinuerlig bruken av stoffer som faller under REACH-reglementet i produksjonsprosessene. Så vidt vi vet, inneholder ikke produktene våre SVHC-er (stoffer med veldig høy bekymringsgrad), og hvis det noen gang oppdages at disse stoffene overskrider grenseverdiene, skal vi meddele kundene våre som påkrevd.

Last ned Eatons brev om REACH-forpliktelse 1ph UPS og brev om REACH-forpliktelse 3ph UPS

Vi bruker standarden IEC 62474 (Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry) som veiledning for å samle stoffer og informasjon om materialer vedrørende vår UPS.

Internasjonale komiteer og organisasjoner

Eaton bidrar til miljøvern gjennom sitt engasjement i IEC-standardiseringskomiteene (International Electrotechnical Commission), regulatoriske forskningsstudier og veldedige aktiviteter som Green Grid-organisasjonen og Energy Star-programmet.

Last ned Eatons IEC 62040-4 Engasjementsbrev Eaton 1ph UPS & ePDU og IEC 62040-4 Engasjementsbrev 3ph UPS

Administrere HMS

Eaton fokuserer på å skape bærekraftig drift og bærekraftige produkter gjennom global standardisering av HMS-programmer og praksis. Vårt globale program for HMS-administrasjon er et enhetlig system som samler de gjeldende programmene (ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, OSHA VPP) i ett enkelt, integrert administrasjonssystem.

For mer informasjon kan du gå til: HMS hos Eaton

For å se ISO 14001-sertifikater for anleggene og produksjonsfasilitetene våre kan du gå til strømkvalitet-delen av Sertifikater-siden.


Grønn teknologi

Eaton utvikler løsninger som er utformet for å drive bærekraftig vekst verden rundt. Teknikerne våre utvikler stadig smartere metoder for å levere økologiske og økonomiske fordeler. Disse inkluderer utviklingen av energieffektive og miljøvennlige teknologier. Du kan se hvordan teknologien vår kan hjelpe deg ved å bruke kalkulatoren for totale eierkostnader (TCO) for å finne ut hvordan Eatons UPS yter under din belastningsprofil.

Energisparingssystem (ESS)

ESS muliggjør ekstremt høy energieffektivitet og pålitelighet under normale bruksforhold der belastningen mates gjennom en statisk bypassbryter. UPS-en selv (likeretter og vekselretter) brukes kun når strømnettet enten svikter eller avviker fra forhåndsbestemte grenser for spenning og frekvens. Eaton-produkter tilbyr ekstremt høy energieffektivitet sammenlignet med andre løsninger, med rask overføring til vekselretteren i tilfelle strømsvikt, hvilket forsikrer at data ikke går tapt, og utdata ikke blir forstyrret. Dette gjør at systemet er mer pålitelig fra belastningssiden. Produkter som har denne teknologien, er Eatons UPS-er Eaton 91PS og 93PS, Eaton 93PM og Power Xpert 9395P.

Teknologi for enkel kapasitetstest (ECT)

Med ECT-teknologi kan brukeren teste hele strømrekken sin under full belastning, uten behov for ekstern belastning. Dette reduserer behovet for falske belastninger på monteringsanlegg, noe som kan gi strømbesparelser ved å dra nytte av strømbruk ved stillstand. Produkter som har denne teknologien, er Eatons UPS-er 93E, Eaton 91PS og 93PS, 93PM og 9395P.

HotSync-teknologi

Med HotSync-teknologi kan flere UPS-er parallellkobles for økt strømkapasitet. Fordelen ved HotSync-teknologi er at det ikke er behov for å kjøpe en for stor UPS for å dekke mulige fremtidige behov. Det er mulig å begynne med én enkelt modul og legge til strøm ved behov. Produkter som har denne teknologien, er UPS-ene BladeUPS, Eaton 9PX, 9155, 93E, Eaton 91PS og 93PS, 93PM og Power Xpert 9395P.

Teknologi for avansert batteristyring (ABM)

ABM øker batterienes levetid ved å benytte en tretrinns ladeteknikk. Dette gir redusert avfall og materialer. Ved å eliminere behovet for konstant lading hjelper ABM også til med å redusere strømforbruket og utvide batteribrukstiden. Produkter som har denne teknologien, er UPS-ene BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton 5SC, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA), Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS og 93PS Eaton 93PM og Power Xpert 9395P.

Hot Swap-batterier

Denne teknologien tillater «hot swap» av batterier: bytting eller fjerning av ett om gangen mens utstyret fremdeles er på, hvilket reduserer batteriavfall og minimerer nedetid. Produkter som har denne teknologien, er UPS-ene BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton EX, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA) og Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 91PS og 93PS.

EcoControl-teknologi

EcoControl deaktiverer eksterne enheter automatisk når hovedstasjonen er av, noe som gir opptil 30 % strømsparing. Denne nyskapende teknologien kan spille en stor rolle i reduksjon av strømforbruket. Produkter som har denne teknologien, er Eaton Protection Station, Eaton Ellipse ECO og Eaton Ellipse PRO.

Avhending (End of Life)

Eatons retningslinjer for avhending er å utforme produkter som har minimal innvirkning på miljøet. Vi forplikter oss til å overholde følgende lovgivning når det er aktuelt:

WEEE (direktiv 2012/19/EU):
Kassering av elektriske og elektroniske produkter
Eaton WEEE kundeløfte 1ph UPS og WEEE- kundeløfte 3ph UPS

Batterier (Direktiv 2006/66/EF):
Batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer
Eatons kundeløfte for batterier 1ph UPS og kundeløfte for batterier 3ph UPS

Emballasjedirektivet (Direktiv 94/62/EC):
Emballasje og emballasjeavfall
Eatons kundeløfte for emballasje 1ph UPS og kundeløfte for emballasje 3ph UPS

Eaton tar hensyn til miljøpåvirkningen av emballasjen og «end-of-life»-prosessen av våre produkter. Vi bistår mer ansvarlig demontering, og «end-of-life»-instruksjoner er tilgjengelige for de som resirkulerer.

Opptil 90 % av alle blybatterier blir resirkulert, og mesteparten av batterimaterialene kan brukes til å lage nye batterier.

Mer informasjon