Eaton & Cisco

Eatons strøminfrastrukturløsninger for Cisco

Uansett om du drifter et helt datasenter, en enkelt, sammenfallende infrastrukturløsning, enhetlig kommunikasjon eller individuelle Cisco UCS-servere eller -svitsjer, bidrar Eaton til at du kan maksimere verdien av investeringen ved å levere fullstendig integrerte, skalerbare løsninger som forenkler kompleksiteten rundt strømstyring. Som Cisco® Solution Partner inkluderer vårt komplette utvalg av datainfrastrukturløsninger strømbeskyttelse, strømdistribusjon, rackskap, kabelstyring og Intelligent Power Management-programvare.

Protect

Les mer om Eatons produkter for Cisco

  • Intelligent Power Software - en Cisco-kompatibel programvare for å vise, overvåke og styre et strømnett fra en ekstern/virtuell maskinkonsoll, samt å initiere nødgjenoppretting, inkludert overføring av virtuelle maskiner eller sikker avslutning i tilfelle lengre strømbrudd. Intelligent Power Software virker direkte med Cisco UCS-serverstyring for å begrense serverstrømforbruk, noe som bidrar til å holde kritiske arbeidsbelastninger kjørende lengre ved strømbrudd
  • Eaton 9PX UPS – gir mer reell kraft (i Watt) til å beskytte mer utstyr og gi rom for utvidelse av IT-systemer. Kan integreres fullt ut med Intelligent Power Manager for kontinuerlig oppetid for servere, virtuelle maskiner og ekstern styring
  • ePDU G3 - Eatons strømfordelingsenheter for intelligent distribusjon av strøm til IT-utstyr i rackskap
  • Eatons IT-rackskap for pålitelig husing og korrekt organisering av IT-utstyr

Les om fordelene ved Eatons Cisco-integrering som bedriften kan dra nytte av.

Gå tilbake til Ciscos hjemmeside