Kontaktinformasjon

Eatons supportsentre, lokale serviceorganisasjoners reservedellager, og regionale og lokale logistikksentre er strategisk plassert for å sikre best mulig servicekvalitet i hele Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) region.

Eaton Power Quality Norge
Ryensvingen 5-7
P.O Box 113, Manglerud
0612 Oslo
Norway

T +47 23 03 65 50
F +47 23 03 65 55
E ServiceNorway@Eaton.com