Safe Kontrakt

Sikrer at dine systemer er oppe og går
Denne vedlikeholdskontrakten inneholder alle tjenester du trenger for å holde UPS-systemet og bedriften i gang på en sikker måte.

  • Ett forebyggende vedlikeholdsbesøk per år (i vanlig arbeidstid)
  • Tekniske oppdateringer
  • Nødtelefon
  • Reparasjonsservice 5x8
  • 25 % rabatt på arbeid
  • 25 % rabatt på reservedeler
  • Utrykningstjeneste, reise til stedet innen 8 timer (vanlig arbeidstid)
Sorry no documents are available.