Tilpassede UPS-servicetjenester

Hvis du trenger service én gang for å løse et bestemt problem, kan du velge individuelle tjenester mot en liten avgift.

Nedenfor finner du en kort liste over hva vi har å tilby. Kontakt Eaton-representanten hvis du vil vite mer.

  • Inspeksjoner på stedet - konsulentservice som har til hensikt å sikre best mulig driftsmiljø for UPS-systemet, for å sikre feilfri drift.
  • Installasjon - Eatons serviceteknikere kan hjelpe deg å sette opp og konfigurere hele UPS-systemet, inkludert tilkoblingene til overvåkingssystemet og, om nødvendig, til det eksterne overvåkingssystemet Eaton SmartQmmunicator.
  • Igangsetting - Våre serviceteknikere hjelper deg å starte opp UPS-systemet og sørger for at det fungerer som det skal, og de foretar alle nødvendige kontroller før systemet overleveres til deg.
  • Forebyggende vedlikehold - Rengjøring av utstyret, inspeksjon av installasjonen og driftsmiljøet, mekanisk inspeksjon, målinger og justeringer, kontroll av batteriets tilstand, systemkontroll, analyse av hendelseslogg og nødvendige tiltak, eventuelle reparasjoner. Foretas vanligvis én gang i året hvis ikke annet er avtalt.
  • Rapporter - Etter hvert vedlikeholdsbesøk, uansett om det er regelmessig eller utrykning, mottar du en fullstendig, skriftlig rapport om feilen og hva som er gjort for å utbedre den.
  • Strømkvalitetsanalyse - Belastningen på både UPS system og strømnettet kan endres med tiden. Eatons serviceteknikere kan analysere kvaliteten på strømtilførselen til ditt utstyr, og foreslå utbedringer om nødvendig.
  • Analyse og utskifting av batteri - Bare grundig testede batterier av høy kvalitet brukes i UPS-systemer fra Eaton. Batteriets levetid optimeres gjennom vår ABM-batterilademetode. Eatons serviceteknikere holder batteriene dine gode som nye, skifter dem når det er nødvendig og kasserer de gamle batteriene på en miljømessig ansvarlig måte. Når batteriene er skiftet, blir også alle kabler skiftet for å forebygge problemer med oksidering. Til slutt blir batterisystemet testet under normale driftsforhold.
  • Systemoppgraderinger - under vedlikeholdsbesøk vil våre serviceteknikere analysere UPS-systemets last og ytelse, og om nødvendig foreslå endringer for å tilpasse til nye behov. Systemet kommer aldri til å bli utdatert eller underdimensjonert.
  • Reservedeler - Ved å inngå en serviceavtale med Eaton sikrer du at det bare brukes fabrikkgodkjente reservedeler av beste kvalitet. Eatons autoriserte servicerepresentanter har de vanligste reservedelene på lager, og lagrene blir raskt etterfylt fra Eatons strategisk plasserte regionale logistikksentre.
  • Eaton SmartQmmunicator - UPS-systemet kan kobles direkte til Eatons servicesenter via internett. Programvare for ekstern overvåking på Eatons datamaskiner holder øye med UPS-enhetens status, og aktiverer en alarm umiddelbart hvis overvåkingsparametrene avviker fra det normale. Det eksterne overvåkingssystemet kan bare kobles til UPS-systemet, og har absolutt ingen tilgang til virksomhetens data. Alarmer som mottas gjennom SmartQmmunicator viderekobles via mobiltelefon til Eatons tekniske vakt, som umiddelbart iverksetter tiltak.