Overspenningsvern

Eaton Protection Box

Eaton Protection Box er klassens beste overspenningsvern med flere uttak for sensitivt og viktig utstyr i boliger eller kommersielle miljøer.

Eaton Protection Strip

Eaton Protection Strip er et rimelig overspenningsvern med flere uttak for sensitivt utstyr i boliger eller kommersielle miljøer.