Total Cost of Ownership Download for AndroidDownload for iOS

Lavere total eierskapskostnad

Forstå driftsmoduser

Fra IT-avdelinger til toppledelse er det sterkt press for å kontrollere kostnadene. Effektiv håndtering av de totale eierskapskostnadene er nå et krav, ikke en luksus. Tidligere har en UPS-virkningsgrad på 99 % kanskje ikke vært et alternativ, men i dag er det standarden hos Eaton. Hvis virkningsgrad er en beslutningsfaktor for deg, bør du bruke et øyeblikk på å sette deg inn i Eatons ulike tilbud.

99 % teller - Energy Saver System (ESS)

Forbedrer virkningsgraden til 99 % ved å sette strømmoduler ut av drift når det ikke er behov for strømforbedring. Strømmen føres gjennom den statiske bypassbryteren, og UPS-enheten er klar til å svitsje til dobbelkonverterings-modus på mindre enn to millisekunder hvis de innstilte inngangsgrensene overskrides. I tillegg til ekstremt lave tap gir ESS-modus filtrering mot raske lavenergitransienter. Det er ganske enkelt den mest avanserte, mest pålitelige og mest hurtigreagerende energisparearkitekturen som er tilgjengelig.

CO2 Emission Reduction
*1 x 9395P 1100 kW i ESS-modus med 27 % lastnivå over 10 år sammenlignet med dobbelkonverterings-modus

ESS er det mest velprøvde og pålitelige energisparesystemet på markedet, og har vært i bruk i mange år i en lang rekke ulike installasjoner. Ved sammenligning med ekstremt høy virkningsgrad ved dobbelkonvertering kan ESS-modus fortsatt redusere tapene med 74 % med en typisk UPS-last.

900000 kVA

Optimert virkningsgrad med dobbelkonvertering - Variable Module Management System (VMMS)

VMMSBidrar til å oppnå høy virkningsgrad også når UPS-lastnivåene er lave - typisk for redundante UPS-systemer. VMMS kan optimere lastnivåene for strømmoduler i en enkelt UPS eller i parallelle UPS-systemer, ved å sette ekstra UPS-kapasitet på vent. Dette betyr ikke bare større virkningsgrad ved lavere lastnivåer, men optimal virkningsgrad ved alle lastnivåer, som illustrert nedenfor.

VMMS og ESS er intelligente driftsmoduser for optimering av UPS-systemets ytelse for tilpasning til endringer i lasten eller strømkvaliteten. Takket være lastdeling kan 9395P-systemet opprettholde maksimal lastbeskyttelse også med total kommunikasjonssvikt under varierende last- og strømforhold.

Dobbelkonverterings-virkningsgrad

Den høye virkningsgraden ved dobbelkonvertering gir vesentlig lavere driftskostnader og besparelser innen luftkjøling. Ved utskifting av en eldre UPS-enhet med en avansert Eaton UPS, vil investeringen ha betalt seg i løpet av 2–3 år.

Enkel kapasitetstest

ECTLasttesting kan være kostbart og tidkrevende – men ikke med Eaton UPS. Easy Capacity Test-funksjonen resirkulerer energi fra UPS-enheten for testing. Det er ikke nødvendig å bruke penger på å leie lastbanker, og ingen tid eller energi blir kastet bort på midlertidige lasttilkoblinger.

ECT gjør det lettere å foreta testing på stedet under idriftsetting og planlagt vedlikehold, ved å eliminere behovet for store og kostbare lastbanker og testing av tilhørende driftskostnader. Ved å benytte ECT til testing på stedet for et system med 6 enheter, er det mulig å spare kostnaden til kjøp av én UPS-enhet.

Lavere total eierskapskostnad

Reduce TCOLave driftskostnader og rask inntjening av investeringen er nå mulig takket være den nyeste utviklingen innen UPS-maskinvare og de velprøvde teknologiene som er bygd inn i en Eaton UPS.