Eaton EnergyAware

Fortjeneste i «Grey Spaces»

Eatons EnergyAware-løsning gjør det mulig for datasentre å bruke fornybar energi og tjene på investeringene

Lær mer om EnergyAware-løsningen fra introduksjonsvideoer:

Smartere bruk av ditt utstyr (kortere versjon)
Grønne penger i «gray spaces» (mer detaljert versjon)

En ny mulighet for datasenterets strøminfrastruktur

I stedet for bare å bruke kraft, kan datasentre selv bidra til strømnettet og få vederlag for det. Eatons EnergyAware er den første datasenterløsningen som lar organisasjoner tjene penger på eksisterende investeringer i UPS ved å hjelpe energileverandører med å balansere et bærekraftig energibehov. Store datasenteroperatører, som for eksempel kolokasjons- og skytjenesteleverandører, kan få kompensasjon for umiddelbare justeringer i strømforbruket som gjør at strømnettet unngår strømbrudd, uten å at det skaper kritiske belastninger.

Tjen penger på energi

Eatons løsning EnergyAware gjør det mulig for et datasenter å øke sin konkurranseevne ved å gjøre nødvendige investeringer om til en inntektskilde og bruke UPS-systemet til å ta del i frekvensregulering. Energileverandørene betaler vederlag til datasenteroperatører for å avstå fra energiforbruk når det er nødvendig for å opprettholde nettfrekvensen. En UPS med Eatons EnergyAware-løsning kan brukes til å regulere etterspørselen via opp- og nedstrømslading og generere ekstra inntekter som en del av innsatsen for å gjøre datasenteret mer konkurransedyktig på pris.

  • Økte inntekter med opptil € 50 000 per MW kraft som tildeles strømnettet per år.

  • Økt konkurranseevne fra omdannelse av eksisterende datasenterteknologi til en inntektskilde

  • Kontroll av energikapasitet, timing og prising som respons på energiforsyningsbehov

  • Ro i sjelen fordi UPSens primære lastbeskyttelsesfunksjonalitet ikke påvirkes av tjenesten

Løsningen gir datasentrene kontroll over energien ved å velge hvor mye kapasitet de kan tilby, når og til hvilken pris. Eaton installerer og vedlikeholder servicetjenesten, skaffer til veie et kommunikasjonsgrensesnitt med en kommersiell energiaggregator, som gjør det mulig for et datasenter å tilby sin kapasitet til det nasjonale strømnettet eller nettoperatøren.

En mer miljøvennlig datasenterløsning

Fornybar energi er vanskeligere å forutsi, og produksjonen kan være mer ujevn - noe som gjør det vanskeligere for energileverandører å balansere strømforsyningen. Som en av verdens raskest voksende energiforbrukere kan datasentre spille en viktig rolle i markedet for primærreserver (FCR) markedet for primærreserver (FCR) ved å hjelpe energileverandører med å opprettholde strømkvaliteten ved å balansere kraftproduksjon og forbruk.

  • Datasentre kan bidra til grønn energi ved å balansere kraftreserven
  • Redusert volatilitet i kraftnettet gjennom bruk av fornybar energi
  • Energiprodusenter kan ta vannkraft fra reservene og bruke det i energiproduksjon

En unik løsning

Eaton har utviklet det unike konseptet i nært samarbeid med Fortum en ledende energileverandør i Norden og Baltikum. Omfattende testing mellom Eaton og Fortum har vist at UPS kan fungere som en del av et virtuelt kraftverk slik at datasentrene kan delta i FCR og markedet for etterspørsel. UPS kan brukes til å regulere etterspørselen fra strømnettet samt for opp- og ned-strømming av ladet strøm, hovedsakelig for å lade ut batteriet tilbake til strømnettet.

Eatons EnergyAware-løsning gir operatørene ved datasentrene mulighet til å jobbe sammen med energileverandører for øyeblikkelig reduksjon av datasenterets strømbehov og i tillegg gi strøm tilbake til strømnettet.

Related Information
Tools & Resources