Obsługiwane segmenty rynku

Bardziej niż kiedykolwiek, współczesne środowiska biznesowe wymagają rozwiązań w zakresie jakości zasilania i zarządzania energią, które są zarówno elastyczne jak i wyspecjalizowane, jednocześnie bez pogorszenia niezawodności zasilanego sprzętu. Eaton dąży do ciągłego utrzymywania wysokiego poziomu innowacji technicznych w celu opracowania rozwiązań nowej generacji. Nasze portfolio produktów w zakresie jakości energii zostało dobrane, aby spełniać specyficzne wymagania klientów, uzupełniać nowe lub wcześniejsze rozwiązania i dostarczać rozwiązania kompleksowe.

Wiodący globalny dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie jakości energii i zarządzania energią zasilania gwarantowanego, firma Eaton jest konsekwentnie zmotywowana do dostarczania rozwiązań o wysokiej dostępności na poziomie wielu 9-ek po przecinku, wymaganych przez współczesną gospodarkę cyfrową. Oferujemy rozwiązania specjalne dopasowane do potrzeb, aby spełniały wymagania dla ich zastosowań, w tym:

Środowiska wirtualne i konwergentne

Eaton oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury zasilania dla nowoczesnych wirtualnych i opartych na technologii chmury aplikacji IT, w tym rozwiązań infrastruktur konwergentnych i hiper-konwergentnych. Nasze rozwiązania pomagają zwiększyć efektywność IT, obniżyć koszty i zapewnić integralność danych i ciągłość działania całego przedsiębiorstwa.

Centra przetwarzania danych

Eaton oferuje innowacyjne rozwiązania dla zastosowań krytycznych, które pozwalają na uzyskania wyższej dostępności systemu przy niższych kosztach kapitałowych i operacyjnych oraz oferuje elastyczne, skalowalne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb firm.

Rozwiązania morskie i przybrzeżne

Zasilanie światowej klasy rozwiązań morskich i przybrzeżnych.

Telekomunikacja

Eaton posiada rozwiązanie zasilania stałoprądowego DC dla każdej aplikacji w sieciach telekomunikacyjnych.