News Releases - 2016

Data: 1 lutego 2016

Zasilacze UPS firmy Eaton przewyższają wymagania zawarte w nadchodzących zmianach międzynarodowej normy dotyczącej bezpieczeństwa UPS

ESPOO … Po szeregu rygorystycznych testów, firma Eaton potwierdziła, że jej istniejące produkty UPS – zasilacze bezprzerwowe, już obecnie nie tylko spełniają, ale w rzeczywistości przewyższają wymagania zawarte w nadchodzących zmianach w międzynarodowej normie IEC 62040 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS. Fakt ten, w połączeniu z dogłębną znajomością branży z punktu widzenia firmy zarządzającej zasilaniem oznacza, że może ona zaoferować menadżerom IT i centrów przetwarzania danych porady ekspertów dotyczące interpretacji nowych zapisów normy, pomagając w zapewnieniu bezpieczeństwa i gwarancji ciągłości działalności operacyjnej.

"Zmiany wprowadzone do IEC 62040 nakładają obowiązek na producentów UPS zadeklarowania wartości krótkotrwałego prądu wytrzymywany (Icw) lub znamionowego warunkowego prądu zwarciowego (Icc) dla swoich produktów", powiedział Janne Paananen, Menadżer technologii w Eaton. "Jest to pozytywna zmiana, ponieważ informacje wynikające z tych wartości są niezbędne do projektowania systemów zasilania, które muszą być bezpieczne, nawet w ekstremalnych przypadkach zakłóceń. Jednakże, o ile w poprawce są wymienione minimalne wymagania wartości prądów Icw i Icc, to poziomy prądów zwarciowych występujące w rzeczywistych instalacjach często je przewyższają. Ważne jest, aby projektanci rozważali to zagrożenie przy wyborze produktów, zapewniając, aby parametry produktów przewyższały poziomy prądów zwarciowych instalacji, a zatem mogły być bezpiecznie stosowane w obiekcie."

Aby spełnić wymagania zgodności, zasilacze UPS o deklarowanych wartościach Icc lub Icw równych lub większych od 10 kA muszą być testowane laboratoryjnie przy określonych wartościach prądu na zaciskach wejściowych UPS oraz przy zwarciu na zaciskach wyjściowych UPS. Podczas badania, UPS musi zadziałać bezpiecznie, bez iskrzenia i emisji płomieni. Konstrukcje produktów Eaton już obecnie są przedmiotem bardzo rygorystycznych norm bezpieczeństwa, więc podczas testów osiągały bardzo dobre wyniki, znacznie przekraczając wymagania minimalne.

Znamionowy krótkotrwały prądu wytrzymywany (Icw) objęty nowym standardem jest prądem, który może przepływać przez urządzenie przez określony krótki okres czasu nie powodując uszkodzeń. Warunkowy prąd zwarciowy (Icc) - jest zwykle określany, gdy zasilacz podlega ochronie, na przykład przez bezpieczniki topikowe - jest to spodziewany prąd zwarcia, który może być wytrzymany na czas, w którym zwarciowy aparat zabezpieczający zadziała. Wartości prądu odnoszą się do nisko-impedancyjnej ścieżki UPS, zazwyczaj przełącznika statycznego z powiązanymi komponentami, takimi jak bezpieczniki, przełączniki i cewki indukcyjne, stosowanymi podczas pracy w trybie obejściowym lub line-interactive. Wymagania dotyczą każdego obwodu obejściowego, w tym obwodów wewnętrznego bypassu serwisowego.

Więcej informacji na temat pełnej oferty rozwiązań Eaton w zakresie jakości zasilania znajduje się na stronie www.eaton.eu/powerquality. Wszystkie nasze nowości można śledzić na Twitterze poprzez @EatonIT lub przeglądając naszą stronę Eaton EMEA Data Centres LinkedIn.

Informacje o firmie Eaton
Dział elektryczny firmy Eaton jest światowym liderem posiadającym doświadczenie w dystrybucji energii i ochrony obwodów zasilających; gwarantowanej ochrony zasilania, sterowania i automatyki, oświetlenia i bezpieczeństwa, rozwiązań strukturalnych i urządzeń okablowania; rozwiązań dla środowisk uciążliwych i niebezpiecznych, oraz w usługach serwisowych. Firma Eaton jest doceniana poprzez swoje globalne rozwiązania odpowiadające na współczesne najbardziej krytyczne wyzwania zarządzania energią.

Eaton jest firmą zarządzającą energią zatrudniającą około 97 tysięcy pracowników. Firma dostarcza energooszczędne rozwiązania, które pomagają naszym klientom zarządzać energią elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną w sposób bardziej efektywny, bezpieczny i zrównoważony. Eaton sprzedaje produkty klientom w ponad 175 krajach. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.eaton.com.

Informacje pokrewne
Serwis prasowy
2019
2018
2017